Bli med på Forumteater

Mandager kl.15.30-17.30 på Fontenehuset Asker

Forumteater er en leken og dialogbasert teaterform som blir brukt over hele verden for økt sosial inkludering, bevaring av menneskerettigheter, og for å hjelpe mennesker ta tilbake kontrollen over egen tilværelse. I 1994 fikk Forumteater annerkjennelse av UNESCO som et verktøy for sosial endring. Teaterformen er erfaringsbasert og interaktiv og publikums deltagelse er essensiell.

På Fontenehuset Asker skal vi jobbe frem en liten forestilling basert på egne erfaringer rundt arbeid, psykisk helse og samfunnsdeltakelse som er temaet for vår konferanse 03.11.2017.

Kom og se, hør og bli med mandag 4. september kl.15.30-17.30

Forumteater er for alle, og man trenger ingen forkunnskaper eller teatererfaring for å delta. Vi gjør enkle øvelser og leker alle kan være med på.