Program livsmestringsgruppe høsten 2017

Vi støtter hverandre og skaper motivasjon for å opprettholde en god og stabil helse. Vi vil gi kunnskap og skape grobunn for vekst gjennom felles refleksjon.

Fasilitatorer: Stina og Marius
Sted: Fontenehuset Asker

Program

  • 29. august kl. 1330-1415: Verdier
  • 5. september kl. 1330-1415: Mål og mening
  • 12. september kl. 1330-1415: Bygge god selvfølelse
  • 19. september kl. 1330-1415: Grensesetting
  • 26. september kl. 1330-1415: Tanker og følelser
  • 3. oktober kl. 1330-1415: Mat, mosjon og trivsel