Karriereveiledning workshop i august og september 2017

Bli med på Karriereveiledning workshop tre ganger på Fontenehuset Asker: profilbilde

  • 29. august kl 10.30 – 12.00
  • 5. september kl 10.30 – 12.00
  • 12. september kl 10.30 – 12.00

Tema

Selvinnsikt – muligheter – valg.
Fremtidens arbeidsmarked. Hva skjer?

Det blir noe teori, gruppearbeid og praktiske øvelser.

Clare Seville er en erfaren karriereveileder som jobber på veiledningssenteret i Asker og Bærum som ligger i Sandvika. Veiledningssenteret tilbyr gratis karriereveiledning til voksne. Hun har jobbet som lærer og rådgiver i videregående skole i over 20 år, har vært rektor og er forfatter av litteratur om karriereveiledning. Hun  er spesielt opptatt av hvordan karriereveiledning i grupper kan være lærerikt og nyttig for å gi selvinnsikt og åpne for nye muligheter, og skrev en master om dette i 2012. Forelesninger, workshops og artikler om karrierelæring er en viktig del av hennes arbeid.