Tilbud om individuell økonomisk rådgivning for medlemmer

Fontenehuset Asker har inngått samarbeid med Brukertorget Asker kommune om individuell veiledning innen personlig økonomi èn gang per måned på Fontenehuset framover:

  • 12. juni kl. 1330-15
  • 3. juli kl. 1330-15
  • 8. august kl. 1330-15
  • 4. september kl. 1330-15

Lav terskel! Kom med dine problemstillinger. Taushetsplikt.