Asker kommune – først ut blant kommunene med overgangsarbeid

Den 4. mai 2017 ble det klart at Asker kommune og Fontenehuset Asker har blitt enige om opprettelse av en plass for overgangsarbeid i kommunen. NAV Asker er første arbeidsgiver ut. Denne form for ordinært arbeid fungerer som et springbrett inn i det ordinære arbeidslivet, viser erfaring fra fontenehusene.

oa2
Fra venstre: Kristin Walstad (daglig leder Fontenehuset Asker), Marina L. Pavlak (medarbeider Fontenehuset Asker), Jostein Bø (HR-sjef Asker kommune) og Stine Førli (juridisk rådgiver Asker kommune).

 

 • For å møte fremtidens utfordringer må Asker kommune styrke organisasjonens innovasjonsevne. Avtale om overgangsarbeid i samarbeid med Fontenehuset Asker er en sosial innovasjon innenfor feltet arbeidsinkludering. Jeg er stolt av at Asker – mulighetenes kommune, nå kan være en døråpner til det ordinære arbeidslivet for mennesker som har hatt en psykisk helseutfordring. Derfor ønsker jeg samarbeidet med Fontenehuset Asker velkommen, sier  Jostein Bø, HR-sjef Asker kommune

 • Jeg er glad for at de juridiske aspektene i avtalen om overgangsarbeid falt på plass slik at vi kunne få til dette samarbeidet, sier Stine Førlie, juridisk rådgiver HR, Asker kommune

  kake-steen
  Sjef i NAV Asker, Wenche Steen til høyre, og medarbeider Marina L. Pavlak til venstre.


 • Det er en stor glede for NAV Asker å kunne tilby overgangsarbeid til mennesker som er medlemmer av Fontenehuset Asker. NAV Asker og Fontenehuset Asker har fra oppstarten samarbeidet godt. Avtalen om overgangsarbeid vil ytterligere styrke det gode samarbeidet. Overgangsarbeid gir folk som har falt ut av arbeidsmarkedet en ny mulighet til å prøve seg i arbeid igjen. Personene som skal jobbe i NAV Asker, mottar ordinær lønn, utfører reelle arbeidsoppgaver og deltar aktivt i arbeidsmiljøet. Jeg vil oppfordre andre bedrifter til å gjøre det samme. Gjør en forskjell, gi mennesker en mulighet! Wenche Steen, sjef NAV Asker

 • I Norge er arbeidsplassen en av de viktigste møteplassene i samfunnet. Erfaringer fra klubbhus over hele verden viser at overgangsarbeidet fungerer som et springbrett til ordinært arbeid. Opplevelse av egenverd er nært knyttet opp til det å ha en jobb. Jeg vil derfor takke Asker kommune og NAV Asker for samarbeidet så langt, og vi ser frem til videre dialog. Kristin Walstad, daglig leder Fontenehuset Asker

 • Mange av medlemmene på Fontenehuset ønsker å bidra mer i samfunnet, dele av sine kunnskaper, ta i bruk sine evner og være en del av et arbeidsmiljø.  Overgangsarbeid gir denne muligheten og er et viktig steg i retning av ordinær jobb. Marina Langmo Pavlak, medarbeider Fontenehuset Asker

Fakta

 • Overgangsarbeid er fontenehusenes eget arbeidstreningsprogram.
 • Det er oppgaver i det ordinære arbeidslivet. Fontenehusene kontakter arbeidsgivere og utvikler stillinger (opptil 50 %) som husene disponerer for sine medlemmer.
 • Jobben er enkel med arbeidsoppgaver de fleste kan mestre. Målet er at medlemmer skal få anledning til å prøve seg i arbeidslivet, få en lønnsslipp og forholde seg til sjefer, kolleger, faste arbeidstider og utføre pålagte oppgaver.
 • Medlemmer kan inneha en stilling i 6-9 måneder.
 • Typiske jobber er kontorstillinger med ansvar for post og postombæring, resepsjonsjobber, kantine, butikk, renhold og enklere produksjons- og assistentjobber.

Fontenehusene står for utvelgelse av medlemmer til stillingen, har ansvar for all opplæring og støtter medlemmet og arbeidsgiver i arbeidsperioden. Hovedkriteriet for å få overgangsarbeid er egen motivasjon for arbeid.

Overgangsarbeidets form reduserer det psykiske presset på medlemmer som tidligere har opplevd mange nederlag i arbeidslivet og gjør det lettere for mange å prøve seg igjen.

Erfaring viser at overgangsarbeid er et springbrett til videre ordinært arbeid.