Resultater fra jobbundersøkelse ved norske fontenehus

I januar og februar 2017 gjennomførte alle 10 fontenehusene en undersøkelse for å finne ut av hvor mange medlemmer som var i arbeid eller studier.

43 % av medlemmene hadde vært i jobb eller studier i 2016. Vi vil fremheve at 65 % av disse var i lønnet arbeid i 2016. Vi vil imidlertid understreke at mye av dette var små og midlertidige jobber.

Noen funn:

  • 43 % (359) av medlemmene var i arbeid eller studier i 2016
  • 65 % av disse var i lønnet arbeid
  • 29 % (243) av medlemmene startet opp i arbeid eller studier i 2016
  • 61 % av disse startet opp i lønnet arbeid
  • 86 % (727) av medlemmene mottar èn eller flere stønader, 49% av disse mottar uføretrygd og 40 % av disse mottar AAP

Om undersøkelsen

842 medlemmer deltok i studien, som gir en svarprosent på 79 %. Dette er en intern undersøkelse med svakheter knyttet til teknisk og faglig kompetanse.