Hva inneholder den gode arbeidskulturen på Fontenehuset?

Sammen med fire studenter som går 2. og siste året på deltidsstudiet i veiledning og coaching, organisasjon og ledelse i regi av høgskolen i Akershus og Folkeuniversitetet skal vi ved FHA sammen finne ut hva vår arbeidskultur består av.

Vi ser frem til et spennende samarbeid med de erfarne studentene:

  • Unni Berntsen, Avd.spl. Asker DPS, Veileder aktivitetshuset i Asker
  • Tina Helen Reklev, sykepleier Statens Senter for Epilepsi
  • Lise Gry Størholdt, leder Kommuneforlaget 
  • Nina Mosdal, leder fagavdelingen ved Folkeuniversitetet, Drammen

Studiet i Veiledning og coaching er en tverrfaglig videreutdanning som skal dekke behov for utvidet kompetanse i yrker der veiledning er et vesentlig innslag. Studieplanen er utarbeidet med utgangspunkt i ”Veiledningspedagogikk – en tverrfaglig videreutdanning”.