Fontenehuset samarbeider med akademia

Vi opplever for tiden stor interesse for fontenehusmodellen i akademia, det gir en anledning til gjensidig læring i skjæringspunktet mellom teori og praksis.

Bildet: Sykepleierstudent Thea Torgersen (nr. 2 fra venstre) på plass i åtte ukers praksis fra Høgskolen Diakonova.

Vi har studenter i sykepleierutdanning i praksis med veiledning fra:

  • Høgskolen i Sør-Øst Norge
  • Høgskolen Diakonova
  • Lovisenberg diakonale høgskole

Student på masterprogram som forsker på lederrollen ved fontenehus fra:

  • VID Vitenskapelig Høgskole