Nøkkeltall januar 2017

  • Antall medlemmer og mulige medlemmer: 93
  • Antall medlemmer i kontakt med ordinært arbeid: 40 % 
  • Daglig fremmøte  november og desember 2016 (gj.snitt medlemmer, mulig medlemmer og besøkende): 22   
  • Antall nye overgangsarbeidsplasser: 0