Stilling ledig som prosjektleder (50%) Ung på Fontenehuset Asker

Arbeidsgiver: Fontenehuset Asker
Stillingstittel: Prosjektleder, 50% engasjement i 2017
Frist: Snarest
Varighet: 12 mnd.

*

Ved Fontenehuset Asker lyses det ut stilling som prosjektleder, 50% engasjement i ungdomsprosjekt fra januar 2017. Et 1 års engasjement med arbeidssted i Asker sentrum.

Fontenehuset Asker gir unge støtte til bedringsprosesser, og mobiliserer egne krefter og ressurser til å gjenoppta skole, arbeid, opplæring eller studier. Fontenehuset er tuftet på humanistiske verdier, og arbeider med myndiggjøring (Empowerment) som metode.

Fontenehuset Asker vil være et klubbhus som fremmer god psykisk helse, et lavterskel tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer. Vi starter nå et prosjekt for å styrke vår satsning på unge i alderen 16-30 år. Vi skal blant annet skape en trygg og god arena for sosial trening og vennskap, og gi kunnskap om mat og personlig økonomi. Vi vil tilby fritidsprogram, og legge til rette for å utvikle sosialt og profesjonelt nettverk innen arbeid og studier.

Kvalifikasjoner:

  • Utdanning innen helse- og sosialfag, pedagogikk/ psykologi/ HR
  • Faglig kunnskap og/ eller erfaringskompetanse om unge og psykisk helse
  • Erfaring fra prosjektarbeid
  • God evne til å knytte og utvikle nettverk
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Selvstendig, strukturert og initiativrik
  • Motiverende lederstil
  • Personlig egnethet og forståelse av fontenehusmodellen vil bli vektlagt

 

Lønn etter avtale.

Kontaktperson

For mer informasjon kontakt daglig leder Kristin Walstad, telefon: 93022958. Kortfattet søknad og CV sendes snarest og innen 15.12.2016 til kristin@fontenehuset-asker.no

 

Om arbeidsgiveren

Fontenehuset Asker ble etablert den 18. april 2016 og har per i dag 3 ansatte og 80 medlemmer og mulige medlemmer. Fontenehuset Asker er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt en psykisk helseutfordring. Det hele begynte i New York i 1948. Tidligere pasienter ved Rockland Hospital gikk sammen og grunnla det første Fontenehus i verden. De befant seg i et vakuum etter at de ble utskrevet fra lengre behandlingsopphold. De hadde kjent på kroppen hvor vanskelig det var å klare seg på egen hånd etter utskrivningen. Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at mange verken fikk bolig eller jobb. Nå ville de hjelpe seg selv og hverandre. I bakgården som ble tatt i bruk, befant det seg en fontene. Derav navnet Fountain House.

De internasjonale retningslinjene for klubbhusprogram definerer klubbhusmodellen for rehabilitering. Retningslinjene er vedtatt ved konsensus av det verdensomspennende klubbhusfellesskapet. Prinsippene som kommer til uttrykk i disse retningslinjene utgjør grunnlaget for den suksess klubbhusfellesskapet har oppnådd, når det gjelder å støtte mennesker med psykiske funksjonshindre for å unngå sykehusinnleggelser og samtidig oppnå sosiale, økonomiske, utdanningsmessige og yrkesrettede mål.

Illustrasjonsfoto: sxc.hu