Faste arbeidsgrupper og møter på huset

Ukeplan

Alle møtene og prosjektarbeidene foregår på klubbhuset i Knud Askers vei 26B dersom ikke annet er spesifisert. 

Sist oppdatert 25. september 2019

Dagsrytme
0845 Frokostsamling
0930 Arbeidsmøte i kjøkken/ kontorenheten
1200 Lunsj (onsdager har vi kulturlunsj)
1300 Arbeidsmøte i kjøkken/ kontorenheten

I tillegg til dagsrytmen har vi følgende faste møter og følgende pågående prosjekter :

Mandag                                                                                                                         1100-1145 Plan og Prosjekter
1600-1900 Ung kveld (i partalls uker) Sosialt program

Tirsdag
1130-1145 Yoga

1100-1145 Jobbkultur
1430-1515 Jobbklubb

Onsdag

1430-1515 Planlegge sosialt program

1500-1545 Ung på huset

1600-1900 Klubbkveld (Sosialt program)

Torsdag
1100-1145 Fadderrollen
1430-1515 Enhetsmøter

Fredag
1100-1145 Forberede husmøte og ukesslutt
1230-1300 Husmøte
1430 -1515 Ukeslutt med noe søtt og underholdning                        1630 – 1745 Yoga på Yogafellesskapet (Sosialt program)


På Fontenehuset gis det også et daglig tilbud om støtte som gis både av medlemmer og medarbeidere:

– språkstøtte
– boligstøtte
– jobbstøtte
– studiestøtte
– annen individuell støtte


Åpningstid 0830 – 1600
Fritidsprogram: klubbkveld kl. 1600-1900 hver onsdag.                 Fullt fritidsprogram, kurs og arrangementer finner du på fritidstavlen på huset.