Faste arbeidsgrupper og møter på huset

Ukeplan

Alle møtene og prosjektarbeidene foregår på klubbhuset i Knud Askers vei 26B dersom ikke annet er spesifisert. 

Sist oppdatert 11. juni 2019

Dagsrytme
0900 Frokostmøte 
0930 Arbeidsmøte i kjøkken/ kontorenheten
1200 Lunsj (onsdager har vi kulkturlunsj)
1300 Arbeidsmøte i kjøkken/ kontorenheten

I tillegg til dagsrytmen har vi følgende faste møter og følgende pågående prosjekter :

Mandag                                                                                                                         1030-1130 Driftsoppgaver og Prosjekt: “Nye medlemmer”
1400 -1500 Driftsoppgaver og Prosjekt: “Fadderrollen”                               1500-1515 Oppsummering av dagen

Tirsdag
1030-1130 Driftsoppgaver og Prosjekt: “Drift av huset”
1400-1500 Jobbklubb og Forumteater                                                                  1500-1515 Oppsummering av dagen

Onsdag
1030-1130 Driftsoppgaver og Prosjekt “Nye medlemmer”
1400-1500 Driftsoppgaver og Planlegge sosialt program                          1500-1515 Oppsummering av dagen                                                                    1600-1900 Klubbkveld (Sosialt program)

Torsdag
1030-1130 Driftsoppgaver og Forberede husmøtet
1400-1500 Jobbklubb og Studier/utdanning
1500-1515 Oppsummering av dagen

Fredag
1030-1130 Driftsoppgaver og Prosjekt “Fadderrollen”
1230 Husmøte
1430 -1530 Ukeslutt med noe søtt og underholdning                        1630 – 1745 Yoga på Yogafellesskapet (Sosialt program)


På Fontenehuset gis det også et daglig tilbud om støtte som gis både av medlemmer og medarbeidere:

– språkstøtte
– boligstøtte
– jobbstøtte
– studiestøtte
– annen individuell støtte


Åpningstid 0830 – 1600
Fritidsprogram: klubbkveld kl. 1600-1900 hver onsdag.                 Fullt fritidsprogram, kurs og arrangementer finner du på fritidstavlen på huset.