Faste arbeidsgrupper og møter på huset

Ukeplan

Alle møtene og prosjektarbeidene foregår på klubbhuset i Knud Askers vei 26B dersom ikke annet er spesifisert. 

Sist oppdatert 9. januar 2020

Dagsrytme
08.45 Frokostsamling
09.30 Arbeidsmøte i kjøkken/ kontorenheten
12.00 Lunsj (onsdager har vi kulturlunsj)
13.00 Arbeidsmøte i kjøkken/ kontorenheten

I tillegg til dagsrytmen har vi følgende faste møter og følgende pågående prosjekter :

Mandag
11.00 – 11.45 Plan og Prosjekter
16.00 – 19.00 Ung kveld (i partalls uker) Sosialt program

Tirsdag
11.00 – 11.45 Jobbkultur
14.30 – 15.15 Jobbklubb

Onsdag
14.30 – 15.15 Planlegge sosialt program
15.00 – 15.45 Ung på huset
16.00 – 19.00 Klubbkveld (Sosialt program)

Torsdag
11.00 – 11.45 Media og PR
14.30 – 15.15 Enhetsmøter

Fredag
11.00 – 11.45 Forberede husmøte og ukeslutt
12.30 – 13.00 Husmøte
14.30 – 15.15 Ukeslutt med noe søtt og underholdning                        16.30 – 17.45 Yoga på Yogafellesskapet (Sosialt program)


På Fontenehuset gis det også et daglig tilbud om støtte som gis både av medlemmer og medarbeidere:

– Språkstøtte
– Boligstøtte
– Jobbstøtte
– Studiestøtte
– Annen individuell støtte


Åpningstid 08.30 – 16.00
Fritidsprogram: klubbkveld kl. 16.00 – 19.00 hver onsdag.                 Fullt fritidsprogram, kurs og arrangementer finner du på fritidstavlen på huset.