Faste arbeidsgrupper og møter på huset

Ukeplan

Alle grupper foregår på klubbhuset i Knud Askers vei 26B dersom ikke annet er spesifisert. 

Sist oppdatert 8. februar 2019

Dagsrytme
09 Morgenmøte + trening
0930 Arbeidsmøte i kjøkken/ kontorenheten
12 Lunsj
13 Arbeidsmøte i kjøkken/ kontorenheten

I tillegg til dagsrytmen har vi disse faste møtene:

Mandag
1030-1130 Jobbutvikling og nettverksbygging v/ Elisabeth
1230 Musikkmeditasjon v/ Stine
1330-15 Forumteater
14-15 Jobbklubb v/ Stine (overgangsarbeid, jobbsøk, karriereveiledning; Lyspunktet, På vei)

Tirsdag
1030-1130 Helse og velvære v/ Mona
1030 Planlegging av kulturlunsj v/ Karoline
1230 Tur rundt kvartalet v/ Stine/ studentene
1330-15 Forumteater
14-15 Administrasjon og ledelse v/ Kristin/ Stine

Onsdag
1030-1130 Media & PR v/ Elisabeth
12 Kulturlunsj v/ Karoline
14-15 Fritidsgruppe v/ Mona

Torsdag
1030-1130 Kunst og håndverk v/Mona/ Elisabeth
1230 Husmøte en gang per mnd,
1230 Musikkmeditasjon
14-15 På vei – et sosialt entreprenørskap v/ Stine
14-15 Boligtema/ enhetsmøter en gang per mnd.

Fredag
1030-1130 Skrivegruppe v/ Kristin
1030-1130 Rutinesjekk data/ IKT
12 Ung på huset lunsj v/ Sandra
1230 Tur rundt kvartalet
1330-14 Vi snakker norsk (språktrening) v/ Mona
14-15 Livsmestringsgruppe v/ Marius
1430 Ukeslutt med noe søtt og underholdning


På Fontenehuset gis det også et daglig tilbud om støtte som gis både av medlemmer og medarbeidere:

– språkstøtte
– boligstøtte
– jobbstøtte
– studiestøtte
– annen individuell støtte


Fra 1. mars utvider vi åpningstidene fra 0830-16
Fra 1. mars introduserer vi et mer regelmessig fritidsprogram: klubbkveld kl. 1530-19 hver onsdag og en søndagsmiddag per mnd.