Ferske nøkkeltall

Nøkkeltall per 22.11.2016

  • Antall medlemmer og mulige medlemmer: 73
  • Antall medlemmer i ordinært arbeid: 40 % 
  • Daglig fremmøte  siste måned (snitt medlemmer og besøkende): 17   
  • Antall overgangsarbeidsplasser: 1