Informasjonsmøter våren 2016: Vi kommer til din arbeidsplass

Kjære støttespiller og samarbeidspartnere i Asker og omegn,

Vi er nå inne i en etableringsfase i Fontenehuset Asker. Vi vil gjerne komme i kontakt med flere virksomheter som møter mennesker med psykiske helseutfordringer. Vi ønsker å komme i kontakt med dere som møter våre potensielle medlemmer.

Vi vil være en støttespiller, og bidra til reduksjon av behovet for innleggelser, samt gi næring til ønsker og drømmer om jobb eller studier.

Vi besøker gjerne:

  • DPS virksomheter
  • Andre behandlingsinstitusjoner
  • Fastlegekontorer
  • Kommunale tjenester innen rus
  • Kommunale tjenester innen psykisk helsearbeid
  • NAV

Ta kontakt med oss på tlf. 930 22 958  eller epost: kristin@fontenehuset-asker.no for å avtale en tid.