Ukeplaner for Fontenehuset Asker

Her er ukeplanen for Fontenehuset Asker på huset og på internett. Disse møtene er kun åpne for medlemmer og medarbeidere på Fontenehuset Asker.

Ukeplanen er foreløpig under arbeid, men vil publiseres her så snart den er klar!