Hva er et fontenehus? Velkommen til oss

Vi holder til på toppen av Trekanten senter, Knut Askers vei 26B, Asker.

Hva er et fontenehus?

Fontenehuset er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer.

Vi vil være en støttespiller, og bidra til reduksjon av behovet for innleggelser, samt gi næring til ønsker og drømmer om jobb eller studier.

Historien

Det var i 1948 – tre år etter verdenskrigens slutt – at det hele begynte i New York.  Tidligere pasienter ved Rockland Hospital gikk sammen og grunnla det første Fontenehus i verden. De befant seg i et vakuum etter at de ble utskrevet fra lange opphold på institusjon. De tidligere pasientene hadde kjent på kroppen hvor vanskelig det kan være å klare seg på egen hånd etter utskrivningen.

Negative holdninger til psykisk sykdom gjorde at mange verken fikk bolig eller jobb. Nå ville de hjelpe seg selv og hverandre. I bygården som ble tatt i bruk, befant det seg en fontene. Derav navnet Fountain House.

I dag finnes det over 300 Fontenehus rundt om i verden. Clubhouse International, som er Fontenehusenes paraplyorganisasjon, holder til i New York, og står ansvarlig for utviklingen av felles retningslinjer for drift av Fontenehus. De viktigste arbeidsområder er kvalitetsmåling av Fontenehusene og gjennomføring av internasjonale konferanser for Fontenehus.

Noe av det første grunnleggerne kvittet seg med, var betegnelsen tidligere pasient. Den syntes de var stigmatiserende. De dannet en klubb og kalte seg i stedet for medlemmer. I klubbfellesskapet skal medlemmene kunne friskne til i trygge omgivelser og i sitt eget tempo. Det første fontenehus knyttet også til seg sosialarbeidere. Det er siden blitt fast ansatte i alle fontenehus. De ansatte skal kunne engasjere medlemmene, men de skal aldri være flere enn at medlemmene er nødvendig for å kunne  få arbeidet gjort.

I løpet av 1980 og 90-årene har det skjedd en sterk utvikling av klubbhus i Europa og Skandinavia. I 1989 ble det vedtatt retningslinjer for driften. Retningslinjene beskriver hvilke verdier fontenehus-modellen bygger på. I 1994 ble det opprettet et internasjonalt senter for klubbhus, ICCD (Center for Clubhouse Development).  Det ligger i tilknytning til Fountain House i New York.

Nå er det fontenehus i 33 land rundt omkring på kloden. De tilbyr mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer, et arbeidsfellesskap og et sosialt fellesskap hvor medlemmene har innflytelse.