Hvordan bli medlem av vårt klubbhus?

Fontenehuset Asker er et klubbhus for deg som har eller har hatt en psykisk helseutfordring. Ønsker du å skape en endring i ditt eget liv? Kanskje fontenehuset er noe for deg.

Et mulig medlemskap starter med en omvisning hos oss. Du kan ringe oss på telefon 66 79 88 69 for å avtale en tid som passer.

  • Medlemskap er gratis
  • På fontenehuset er det ingen ventelister og ingen henvisning
  • Som medlem forplikter du deg til å bidra til å skape et trygt og godt klubbhusfellesskap
  • Medlemskapet i fontenehuset er livsvarig – hvis en ønsker. Mange bruker fontenehuset etter at en har fått seg en ordinær jobb – som støtte i møte med arbeidslivets- eller studiestedets nye utfordringer.

Kom som du er

Kom som du er til fontenehuset. Vi er ikke så opptatt av diagnoser, men er heller ikke redd for å snakke om det. Når du kommer til oss vil du få en samtale der vi snakker om dine ønsker og drømmer.

Vi kan fylle tomrommet

En tilleggsbelastning av psykisk sykdom er ofte isolasjon, tap av relasjoner og gode nettverk. Fontenehuset kan fylle det tomrommet psykisk sykdom kan ha skapt i livet ditt.

Vi er et arbeidsfellesskap

Vi har erfart at arbeid strukturerer tiden, gir mening, og bidrar til bedre selvbilde. Som en «motgift» til kaos, depresjon og kjedsomhet.

På fontenehuset får du arbeide side om side med medarbeidere og andre medlemmer. Og sammen finner vi oppgaver som passer for deg.

Vi har et arbeidsfellesskapet som bygger på positive relasjoner, som gjør at du kan finne gode støttespillere, kolleger og venner hos oss.

Alt er frivillig, du bestemmer

Du kan komme til Fontenehuset èn eller fem dager i uka, eller mer. Du bestemmer.

Du kan påta deg store og små arbeidsoppgaver. Lite eller stort ansvar. Du bestemmer.

Du kan delta i fellesskapet i lange perioder og ta en pause når du vil.

Individuell støtte på andre livsområder

Alle har vi noen helseplager som påvirker oss.  Livet handler ikke bare om arbeid. Vi støtter også medlemmer på andre livsområder. For oss er det helt selvfølgelig å støtte medlemmer til å nå sine personlige mål. For noen er målet en meningsfull arbeidshverdag på fontenehuset, eller ute i et arbeid, mens andre trenger hjelp til å rydde opp i en vanskelig livssituasjon.

Fontenehuset har også et fritidsprogram.