Faste ukentlige møter

Høsten 2017

Alle grupper foregår på klubbhuset i Skysstasjonen 11B dersom ikke annet er spesifisert. I tillegg har vi jevnlig tilbud om økonomisk rådgivning (privatøkonomi) v/ Brukertorget.

Sist oppdatert 27.11.2017

 

 

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer