Spennende videoprosjekt i samarbeid med Nadina Helen Bakos

Bli med! Det blir workshop på Fontenehuset Asker med videoproduksjon og historiefortelling følgende dager:

 • 30.03
 • 07.04
 • 20.04
 • 27.04
 • 04.05
 • 18.05
 • 01.06
 • 08.06

 

Om Nadina Helen Bakos

Historier beveger seg. Hele tiden. Det er sjelden en historie er helt lik hver gang du forteller den.

Å høre andres historier og ta del i dem med egne perspektiver og erfaringer, er en viktig del av vår kultur. Det finnes historier om alt mellom himmel og jord. Historiene vi forteller i dag er bygd opp på samme premisser som for 1000 år siden.

“Historier er magiske fordi de får oss til å se ting fra et annet perspektiv”

Helen har 6 års utdannelse innenfor fotografi og filmproduksjon, og har jobbet som frilanser i over 10 år. Hun startet med å lære bort historiefortelling og video i 2010 og har holdt workshops for en rekke organisasjoner og bedrifter siden da. Hun er opptatt av samfunnsinnovasjon og samarbeid.

Hva inneholder den gode arbeidskulturen på Fontenehuset?

Sammen med fire studenter som går 2. og siste året på deltidsstudiet i veiledning og coaching, organisasjon og ledelse i regi av høgskolen i Akershus og Folkeuniversitetet skal vi ved FHA sammen finne ut hva vår arbeidskultur består av.

Vi ser frem til et spennende samarbeid med de erfarne studentene:

 • Unni Berntsen, Avd.spl. Asker DPS, Veileder aktivitetshuset i Asker
 • Tina Helen Reklev, sykepleier Statens Senter for Epilepsi
 • Lise Gry Størholdt, leder Kommuneforlaget 
 • Nina Mosdal, leder fagavdelingen ved Folkeuniversitetet, Drammen

Studiet i Veiledning og coaching er en tverrfaglig videreutdanning som skal dekke behov for utvidet kompetanse i yrker der veiledning er et vesentlig innslag. Studieplanen er utarbeidet med utgangspunkt i ”Veiledningspedagogikk – en tverrfaglig videreutdanning”.

 

Arbeid kan fungere som medisin

«Den kanskje viktigste konklusjonen man kan trekke på grunnlag av eksisterende forskning er at arbeid kan være en effektiv behandling for personer med schizofreni. I likhet med god medisinering kan arbeid bidra til å redusere symptomer, tilbakefall og reinnleggelser.»

Fagartikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011,  Helen Bull & June Ullevoldsæter Lystad, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus

 

«Månevann»

Tekst: Lizzy Langvandslien, ny medarbeider på Fontenehuset Asker den 16. februar 2017

Jeg sitter på en bjelke, helt opp ved taket. Får flis i huden, de går gjennom den tynne, utvaskede bomullspysjen. Lukten er av oppvarmet gammelt tre og støv. Under meg er det svart, umulig å si hva som rører seg der nede. Jeg prøver å ikke se, for selv om det er svart, ser det ut som om jeg kan se noe jeg ikke vil se. Hvis jeg ser.

Noen ganger er jeg sikker på at det i mørket, rett under føttene mine, er det hender utstrakt, klar til å gripe, men som venter, fordi de nyter å la meg være i uvisshet. Min redsel er fôret.

Jeg finner styrken av å stirre på månen. Tvinger meg til å studere hver skygge. Drar bena opp og balanserer. Månen har et ansikt med store ujevne øyne, og en munn som uler for meg. Når jeg er fri setter jeg glass med vann på bjelken. Månens kraft, lager månevann. Drikker – blir litt sterkere og modig.

Stjerner som blinker er engler som oppmuntrer meg. Og minner meg på at det finnes noe annet der ute. Noen andre, som ikke vil skremme. Som vil meg vel.

Hyggelig besøk av ordfører og rådmann

16708268_1847776425473206_1873893698231869049_n
Askers ordfører Lene Conradi lytter nøye til medlemmers fortellinger.
16711555_1847776435473205_1404434032098031782_n
Styreleder Siri Barfod forteller om muligheter og utfordringer for et klubbhus i sterk vekst. Rådmann Lars Bjerke noterer tanker og ideer.
16708525_1847776488806533_1898293311767011363_n
Marina Langmo Pavlak, medarbeider på Fontenehuset med lang erfaring med arbeidsinkludering, er en viktig ressurs for Fontenehusets jobbstøtte program.

– Dere viser oss forenkling, fornying og forbedring og inviterer til et fellesskap preget av fordomsfrihet, et sted å være seg selv, sa ordfører Lene Conradi på besøk hos oss i dag sammen med rådmann Lars Bjerke.

– Det er godt å komme inn døra her og høre den gode summingen og se menneskene, sa rådmannen.

– Takk for besøket, sa vi. Etter å ha fortalt om vårt møte med Fontenehuset Asker, delt erfaringer og opplevelser fra klubbhusfellesskapet.

Om terapien i likeverd, om viktigheten av å ha en treningsplass etter lang tids sykemelding.

At behandling for ensomhet har blitt overflødig etter at en har fått bli del av fellesskapet her.

Og om gleden over å ha kommet til finalen i jobbsøkeprosessen, over å vente på en telefon, der du for første gang på lenge skal få høre at noen vil ansette deg.

En stor selvhjelpsgruppe

Tekst: x-bibliotekar, medlem Fontenehuset Asker

Jeg har vært plaget av angst og depresjon siden studietiden. Uro har utviklet seg til en ensomhetsfølelse, og den dominerende tanken har ofte vært at jeg er alene. Likevel har jeg tatt høgskole- og universitetsutdannelse og jobbet i mange år i Bærum kommune.

En god medisin mot de vonde følelsene har vært å møte andre som har det som meg, å være del av et fellesskap og dermed få avkreftet tanken om at jeg er alene. Fellesskapet på Fontenehuset i Asker har i senere tid fått en nøkkelrolle i min tilfriskningsprosess.

 

For her kan jeg tenke tanker som:

Jeg er ikke alene!

Det finnes noen som forstår meg!

Jeg er elsket som jeg er!

Jeg kan bety noe for andre!

 

Den beste medisinen mot uro har gjennom livet mitt vært deltakelse i grupper, særlig da i selvhjelpsgrupper. Det er mye terapi i likeverd! På Fontenehuset i Asker er vi en eneste stor selvhjelpsgruppe. Vi er et likemannsmiljø hvor vi deler på små og store oppgaver av praktisk og psykologisk art. Og det er lov til å ha både gode og dårlige dager.

Deltakelse i fellesskapet på Fontenehuset har forandret livet mitt og gjort at ordinær terapi har blitt overflødig. For det er ensomhetsfølelsen i hverdagen som har utløst bekymringer, angst og uro. Og når disse følelsene har fått for mye plass, så har det blitt mindre igjen til det andre som livet skal handle om.  Det inspirerende miljøet på Fontenehuset har gitt meg muligheten til å utvikle mitt nettverk både privat og faglig og til å bruke evner og interesser på nye måter.

Det siste halvåret har vært preget av et bokprosjekt, av votteutstillinger og spilleoppdrag. Bibliotekaren har skiftet beite! Og jeg som trodde at tiden min i arbeidslivet var over – har plutselig fått nytt mot og planer for fremtiden.

Faglig sett om Fontenehuset og recovery

Hva erfarer medlemmer ved et Fontenehus?
– Resultatene i studiet viser at Fontenehusets tankegang og modell kan sees i nær sammenheng med recovery-perspektivet. Studiet viser at medlemmer opplever Fontenehuset som unikt og medlemskapet har ført til vekst, bedringsprosesser og økt livskvalitet for medlemmene som deltok i studien. Den
arbeidsorienterte dagen er et av mange virkemidler på Fontenehuset som skaper håp og fremmer mestring hos medlemmene i en bedringsprosess.

Fontenehuset på 5 minutter

Næringslivets nettverksdag 2016, Asker kulturhus.

Om Fontenehuset etter 19:50 min i videoen.

 

Mat på vei inngår samarbeid med Asker kommune

IMG_5183
Fra venstre: Hilde (Borgen nærmiljøsentral), Gyrid (Borgenprosjektet), Ragna (NAV Asker), Kristin (Fontenehuset), Shahid og Lene (Mat på vei), Lizzy (Fontenehuset), Tone og Lene (Asker kommune) og Solveig (Mat på vei).

Fontenehuset har vært fødselshjelper for Mat på vei – sosiale entreprenører. Den 26. januar 2017 ble det i god Asker-stil holdt et «mulighetsmøte» med glødende krefter i kommunen (Borgenprosjektet og nærmiljøsentralen, Kunnskapssenteret, velferdslaben, Askershus og selveste næringssjefen) og NAV Asker. Takk for en boost av et møte. Sammen vil vi bygge en sterk og robust sosial entreprenør i Asker kommune.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer