Jul på Fontenehuset Asker

Fredag 22. desember kl. 12
Julelunsj med kulturelle innslag og musikk

24. desember: Julaften på Venskaben kl. 16-20
Bli med på felles julefeiring på Venskaben (like ved siden av rådhuset).  Det blir hyggelige aktiviteter, opplesing av juleevangeliet, norsk julemat, juletregang med julesanger – og kanskje kommer nissen? Påmelding innen 20. desember på telefon 66 90 90 90 (Servicetorget), så vil du bli kontaktet fra de frivillige, eller e-post: frivillighet@asker.kommune.no

26. desember. Julegrøt på Fontenehuset Asker kl. 10-14
Vi lager grøt sammen, og spiller og koser hos, med mulighet for en liten tur.  Medarbeidere på huset: Sandra og Marina

28. desember. Romjulsvandring med kakao og boller
Oppmøte på Fontenehuset kl. 10-14
Medarbeidere på huset : Sandra og Mona

Kontaktperson i julen
Sandra Berge, telefon: 91796978
e-post: sandraberge96@hotmail.no

Juleklem fra komiteen; Lise, Sandra, Solveig, Benedikte, Aina

Fontenehus – et lavterskeltilbud i vekst med gode partnere i næringslivet

Fontenehusmodellen er arbeidsrettet rehabilitering. På fontenehus driver medlemmer, sammen med ansatte, sitt eget rehabiliteringstilbud. Målet for de fleste er ordinær jobb.

Medlemmer tilbys overgangsarbeid (OA) som en mulighet til å prøve seg i en vanlig jobb. Et overgangsarbeid tetter hull i cv-en og gir ferske referanser.

Tre nye overgangsarbeidsplasser (OA) i Asker
I desember 2017 ble det signert avtaler for tre nye OA-plasser i Mat på vei. Tidligere denne våren ble det tegnet avtale med NAV Asker. Fontenehuset Asker har fra 1. januar 2018 fire OA-plasser.

Fontenehus Partner
Herkules Capital  gir fem overgangsarbeidsplasser i julegave til Fontenehus Norge og blir dermed den første «Fontenehus Partner». Fontenehus Norge ønsker å samarbeide med flere arbeidsgivere og næringslivet for å utvikle «Fontenehus Partner». Arbeidsgivere tar her et aktivt ansvar for arbeidsinkludering av mennesker med psykiske helseutfordringer.

Fontenehusene finansieres av offentlige og private midler. Takket være en kraftig økning i statlig tilskudd har vi vokst fra 8 til 14 fontenehus, og målet er 20 i 2020.

Folkeuniversitetet Sør-Øst avd. Asker takker Fontenehuset

Folkeuniversitetet Sør-Øst avd. Asker takker Fontenehuset

Praksis er en metode i språkopplæringen. Deltakeren får brukt språket de lærer i en autentisk situasjon og det forbereder deltakeren til en jobb. Mange av våre deltakere uttrykker stor takknemlighet for muligheten dere gir dem.

Fullsatt offisiell åpning av kafeen Draum

Den vesle kafeen i Strandveien 35 på Blakstad var fullsatt av støttespillere, kunder og samarbeidspartnere på Luciadagen.

Det hele åpnet med to flotte dikt av Mai Britt Hausland, etterfulgt av ord fra daglig leder av Fontenehuset Asker Kristin Walstad.

IMG_8855

 

 

sammen etablerer vi nå Askers første kafè med trippel bunnlinje, en ekte sosial entreprenør. Vi løser et sosialt problem ved å ansette mennesker som har falt ut av arbeidslivet grunnet psykiske helseutfordringer. Vi løser et stort samfunnsproblem ved å lage mat av råvarer som skulle ha vært kastet: vi reduserer matsvinn. I tillegg tjener vi penger på ordinær drift.  Vi er gründere og sammen skal vi skape gode jobberfaringer, sier Walstad.

Ordfører Lene Conradi åpnet kafeen offisielt, klippet sløyfebåndet, og delte i kjent stil to flotte dikt. «Det er den draumen» av Olav H. Hauge og «Den lille bølgen» i «Når livet kaster skygger» av Inge Eidsvåg.

Jeg synes Draum er et flott initiativ av Fontenehuset Asker og Mat på vei.  Dere beviser at alle kan bidra. Og så synes jeg det er blitt deres kjennemerke å skape fellesskap med mat.

IMG_8859

Ung på huset viste frem et fersk nummer av Juleavisa på Fontenehuset og Marina Langmo Pavlak åpnet «tre for ønsker og drømmer» i kafeen. Her kan gjester henge opp lapper med ønsker for fremtiden og det nye året.

IMG_8851

Arnhild Lauveng om fontenehusene

-For mange av de som sliter med langvarige og sammensatte plager, er det ikke bare sykdommen alene som er problemet, og dermed er det heller ikke nok med ensidig fokus på symptombehandling. Mange i denne gruppen vil kunne ha like stor nytte av tiltak som fokuserer på deltagelse, felleskap, mestring, relasjoner og livskvalitet – og her kan fontenehusene være en viktig bidragsyter.

Arnhild Lauveng
Spesialist i klinisk samfunnspsykologi, dr. philos

Invitasjon til offisiell åpning av kafeen Draum – meir enn mat

Serveringsstedet drives av medlemmer på Fontenehuset Asker og retter seg mot ansatte, pasienter, pårørende, og andre besøkende på Blakstad.

Kafeen ligger i Strandveien 35 inne på sykehusområdet på Blakstad og har vært i drift siden 10. oktober i år.

Ordfører Lene Conradi deltar på åpningen den 13. desember kl. 14. Det vil også bli diktlesning og enkel servering.

– Vi ser frem til å servere våre gjester egenprodusert mat og gi våre ansatte gode jobberfaringer. Vi håper de ansatte ved sykehuset, samt pasienter og pårørende får glede av et godt serveringstilbud,  sier Kris Søbak, arbeidsleder på kafeen.

– Jeg er stolt av hva etablererne av Mat på vei har fått til, dette er sosial innovasjon på arbeidsinkluderingsfeltet. Kafeen skaper jobbhåp hos andre matentusiastiske medlemmer av Fontenehuset Asker. Jeg ser derfor frem til at flere av våre medlemmer får jobbmuligheter i Mat på vei. Klubbhuset vårt vil fortsatt tilby de ansatte på DRAUM et sosialt støttende nettverk og støtte til å stå i ordinært arbeid. Vi vil videre fortsatt tilby kompetanseutvikling for nye medlemmer som har interesse for å jobbe med mat. Kristin Walstad, daglig leder av Fontenehuset Asker.

MAT PÅ VEI – sosiale entreprenører er en frivillig medlemsorganisasjon for mennesker som ønsker å komme ut i arbeid. De rekrutterer sine ansatte fra medlemmer på Fontenehuset Asker. MAT PÅ VEI vil skape gode jobberfaringer for mennesker som har, eller har hatt en psykisk helseutfordring. DRAUM – meir enn mat er det første serveringsstedet som åpnes i det sosiale entreprenørskapet.

Trivselsundersøkelse ved norske Fontenehus

I oktober 2017 gjennomførte norske fontenehus sin årlige tilfredshetsundersøkelse der medlemmer beskriver selvopplevde effekter av sin deltakelse.

Noen hovedfunn fra undersøkelsen:

  • 92 % av medlemmene opplever selv at de har en bedre helse når de deltar på fontenehus
  • 84 % av  medlemmene har redusert behov for helsetjenester
  • 57 %  av medlemmene rapporterer et redusert behov for innleggelse eller akutt hjelp
  • 83 % av medlemmene beskriver at de får økt selvtillit ved å være en del av fontenehus
  • 65 %  av medlemmene får styrket tro på å komme ut i jobb gjennom fontenehuset

 

Fakta om undersøkelsen
Antall aktive medlemmer i gjeldende periode: 766
Svarprosent: 58 %
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 10. oktober til 10. november. Alle medlemmer som var aktive på huset i denne perioden ble bedt om å fylle ut et skjema. På skjemaet skulle de krysse av på påstandene som de var mest enig i.  12 av 12 Fontenehus deltok i undersøkelsen.  

Stine Lien blir ny nestleder

Stine Lien er ansatt som nestleder ved Fontenehuset Asker fra 1. mars 2018.

Stine Lien har lang og variert erfaring med å jobbe med boligsosialt arbeid. Hennes siste jobb var i Ringerike kommune, der hun hadde ansvar for å etablere og lede Boligtjenesten i kommunen. I Husbanken har Stine bl.a. jobbet med utvikling- og innovasjonsprosjekter for å øke innovasjonstakten innenfor det boligsosiale arbeidet. Arbeidet har blant annet resultert i prisbelønte prosjekter som Sjef i eget liv og Asker Velferdslab, hvor hun jobbet i tett samarbeid med Asker kommune. Hun etablerte i sin tid Boligskolen på SAFIR Frivillighetssentral, en virksomhet i Kirkens Bymisjon. Boligskolen fikk Statens tiltakspris for bostedløshet i 2006.

Stine er utdannet sosiolog med etterutdanning innen ledelse. Hun bor selv i Asker og brenner for at kommunens innbyggere, til tross for helseutfordringer, skal få bidrar til verdiskaping gjennom myndiggjøring, inkludering og samarbeid.

Program i jobbklubb fram til jul

Jobbklubb holdes tirsdag og torsdag kl. 1015-11 på Fontenehuset Asker hvis ikke annet er spesifisert:

30. NOV
Sosiale medier/Linkedin

5. DES 
Sosiale medier/Linkedin
Kl. 11-12: Tema: Boka til Gunn Helen Kristiansen.  Lage plan for utgivelse.  Åpen for alle (grafiske designere, korrekturlesere etc)

7. DES
kl. 14: Bedriftsbesøk

12. DES 
Tema: Etablere egen bedrift. Draum forteller om sosialt entreprenørskap.

14. DES
kl. 1015-12: Bedriftsbesøk

19. DES
Informere om jobber, kreativt samarbeidsmøte og individuell oppfølging av sosiale medier.

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer