TEA

Nøkkeltall

Nøkkeltall per 01.08.2017

  • Antall medlemmer og mulige medlemmer: 156 (per april: 131)
  • Daglig oppmøte (snitt medlemmer og besøkende)
    april: 30  |  mai: 30  |   juni: 28  |   juli: 23   
  • Antall overgangsarbeidsplasser: 1 (NY! Les mer)
  • Antall årsverk: 5,5 årsverk (1 ny fra august)

Se også:

  1. Jobbundersøkelse ved norske fontenehus 2017
  2. Trivselsundersøkelse ved norske fontenehus 2017

Vi er et arbeidsfellesskap for de av oss som har psykiske helseutfordringer