Kategoriarkiv: Tema: Psykisk helse

En liten hilsen fra 5 sykepleiestudenter

Dette er en liten hilsen fra oss sykepleiestudenter som har vært i praksis ved FHA i 8 uker:

Veronica
På Fontenehuset er begrepet side by side godt integrert. Dette skaper tilhørighet og et godt fellesskap. Det er fint å være på en diagnosefri praksisplass, hvor mennesket er i fokus.

Karina
Å delta i en hverdag med fokus på relasjonsbygging er både givende og meningsfullt. Det å bruke sine egne ressurser til å fremme andres, er en læringsrik måte å jobbe på.

Charlotte
Noe jeg synes er fint på Fontenehuset er at medlemmene har mulighet til å påvirke dagen i den grad de selv ønsker. Likevel opereres det med en forutsigbar ukeplan, som skaper trygghet.

Sigrid
Frivillighet er en rød tråd som preger alle retningslinjene til Fontenehuset. Dette gjør at medlemmene selv tar initiativ til hva de ønsker å bidra med i den arbeidsorienterte hverdagen. Frivillighet kombinert med det gode miljøet, kan være en stor faktor til hvorfor medlemmene ønsker å være her.

Martine
Jeg er fascinert over medarbeidernes evne til kreativitet og engasjement. De er initiativrike og spiller medlemmene gode. Vi sier takk for oss og heier på dere!

Bildet: En av studentene med sin praksisveileder.

Bli med i vårt nystartede verksted for skriving og formidling

Hver fredag klokken kvart over ti har vi verksted for skriving og formidling. Vi kommer med vår skrive- og formidlingstrang og sammen utvikler vi tekster.

Vi arbeider med flere typer tekster:

 • bokmanus
 • blogg
 • innlegg og kronikker
 • mitt møte med fontenehuset
 • poesi og lyrikk
 • bok- og filmanmeldelser
 • skriveterapi (dagbok)

Vi formidler:

 • vi arrangerer poesilunsj på fontenehuset
 • vi publiserer tekster i egne kanaler (web og sosiale medier)
 • vi publiserer tekster i andre eksterne kanaler
 • husets dagbok og bok for takknemlighet

Alle deltakere får notisbok til ukentlige skriveoppgaver.

Velkommen! Fredager kl. 10.15 på Fontenehuset Asker med Gunn Helen Kristiansen som fasilitator.

Arnhild Lauveng om fontenehusene

-For mange av de som sliter med langvarige og sammensatte plager, er det ikke bare sykdommen alene som er problemet, og dermed er det heller ikke nok med ensidig fokus på symptombehandling. Mange i denne gruppen vil kunne ha like stor nytte av tiltak som fokuserer på deltagelse, felleskap, mestring, relasjoner og livskvalitet – og her kan fontenehusene være en viktig bidragsyter.

Arnhild Lauveng
Spesialist i klinisk samfunnspsykologi, dr. philos

– Jeg vil ikke bli omtalt som en “bruker” eller en “sak”

Appell på Fontenehusets konferanse 3. november 2017 med tema “Likeverd og erfaringskompetanse”, av Turid Foss, Ambulant team, barne- og familieenheten Asker kommune.

Jeg tror på at det aller viktigste for oss mennesker er å oppleve tilhørighet, felleskap og likeverd.

Beskrivelser vi har hørt fra Fontenehuset i dag bekrefter det. Og jeg er veldig glad Arnhild Lauveng bruker fem år, for deretter, med stor akademisk tyngde, kunne si at forskning viser akkurat det samme.

Når jeg var innlagt på en akuttavdeling for 13 år siden, opplevde jeg at samtalene og felleskapet med de andre pasientene var det aller viktigste den avdelingen gav meg. Etterpå tenkte jeg ofte; var det ikke ganske utrolig, at de andre pasientene, de som var i like i like stor krise som meg sjøl, var de som hjalp meg mest? Men så er det kanskje ikke så rart. Jeg har aldri i mitt liv vært mer sårbar enn akkurat da. Og jeg trengte en opplevelse av verdighet, likeverd og felleskap mer enn noen gang. For det er mye god terapi i likeverd.

Det var Verdensdagen for psykisk helse da jeg var innlagt. Oslos da eneste Fontenehus i Holbergsgate hadde åpent hus. Jeg fikk permisjon og fant veien fra Ullevål sykehus. Å komme dit var en stor kontrast til akuttavdelingen. Og jeg har aldri spist så gode vafler i hele mitt liv!

Etter innleggelsen var det som helet meg mest å være sammen med andre mennesker med lignende erfaringer. På seminar eller i arbeidsgrupper. Og særlig i sammenhenger hvor erfaringsbasert kunnskap ble etterspurt og anerkjent som helt nødvendig kunnskap.
På ordentlig!

Jeg håper og tror det har skjedd en del på tretten år. Avdelingen jeg var på, bar utrolig sterkt preg av en vi-dem kultur. Jeg er et eksempel på «Du i dag, jeg i morgen» – eller omvendt. Jeg var på jobb på en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på mandag og innlagt på tirsdag. Det gjorde sikker opplevelsen av vi-dem kulturen ekstra sterk. Den var uansett helt klart tilstede, og her jeg tror psykisk helsefeltet fortsatt har veldig mye å gå på over hele «fjæla» og ikke minst i tjenester hvor folk opplever stor grad av krise og lidelse. Det er ikke noe hokus pokus. Folk er folk. Vi trenger vår verdighet, ikke minst når vi har det som verst.

At vi trenger forskning har vi fått gode eksempler på i dag. At vi trenger fag og praksisbasert kunnskap blir det sjelden stilt spørsmålstegn ved. Og sist men ikke minst: vi trenger erfaringsbasert kunnskap.

Den erfaringsbaserte kunnskapen trenger vi på alle nivåer. I det konkrete samarbeidet mellom folk som trenger hjelp og medarbeidere. Vi trenger den og på systemnivå: politikere, tjenesteutviklere og ansatte trenger et kontinuerlig samarbeid med de som har erfaring med hva som trengs!

Prosjekter og stunt er bra, men vi trenger i større grad å integrere overbevisningen om at erfaringsbasert kunnskap er helt nødvendig – og legge til rette for at vi har tilgang på denne kunnskapskilden, både i planlegging, utvikling og evaluering av virksomhetene våre.

Jeg klarer ikke å la vær å si noe om språk. Jeg mener at språk former praksis og holdninger. Språk kan bygge vi-dem kulturer og språk kan bygge kulturer og tjenester som fremmer likeverd.

Selv vil jeg mye heller bli omtalt som innbygger, borger eller medlem, enn BRUKER. Brukerbegrepet gir meg en opplevelse av passivisering og avstand.

Jeg ville blitt sinna og lei meg om jeg hadde vært flue på veggen og hørt hjelpere mine omtale meg, eller barna mine, eller familien min som en SAK. Hvem vil være en SAK når vi trenger hjelp? Trenger jeg eller mine hjelp vil jeg bli snakka om som familien, foreldrene eller Turid. Og om jeg hadde blitt omtalt som en diagnose hadde jeg følt meg veldig lite verdt. Jeg håper vi kan jobbe for et språk som fremmer likeverd og folks verdighet

Ikke alle er like opptatt av språk. Jeg håper i alle fall at dere holder ut med folk som meg, som stadig hevder det har betydning hvordan vi snakker.

Jeg håper at alle vi som er opptatt av det denne flotte dagen har handla om er UTÅLMODIGE. Ja, til og med er plagsomt utålmodige, når det trengs. Og at vi finner hverandre på kryss og tvers og får til felleskap og aksjoner som fremmer likeverd og god psykisk helse!

Til deg som føler deg sterkt berørt av den alvorlige hendelsen på Fontenehuset Asker

I denne artikkelen kan du lese litt om vanlige reaksjoner, hvor du kan søke hjelp og hva du selv kan gjøre.

Når vi har opplevd en alvorlig hendelse, reagerer vi svært ulikt. Alle reaksjoner er derfor normale.

Vanlige reaksjoner er:

• Gjenopplevelser
• Unnvikende atferd
• Uro
• Kroppslige reaksjoner
• Søvnvansker
• Endret forhold til mat
• Endret aktivitetsnivå
• Konsentrasjonsvansker
• Tristhet
• Selvbebreidelser
• Sinne
• Sorg

Hva kan du selv gjøre?

Snakk med mennesker du er trygg på og del tanker og følelser rundt det som har hendt. Du trenger ikke fortelle om hendelsen til alle som spør.

Lag struktur i hverdagen din, fortsett med dine vanlige aktiviteter God struktur fører til at du raskere får kontroll over livet igjen. Vær forsiktig med alkohol og beroligende medikamenter fordi dette kan forstyrre bearbeidelsen av hendelsen.

Vær raus med deg selv. Gjør ting du synes er hyggelig og vær sammen med mennesker du er glad i. Vær fysisk tilstede sammen, elektroniske meldinger dekker ikke alene behovet for omsorg og nærvær.

Profesjonell hjelp
Kontakt fastlegen din dersom dine vedvarende reaksjoner ikke avtar den første måneden. Eller om belastningene medfører vesentlige belastninger slik at du ikke klarer å møte hverdagens krav.

Asker kommune tilbyr Rask psykisk helsehjelp. Ta kontakt på tlf. 476 88 239 eller på e-post mestringshuset@asker.kommune.no

Telefonen er betjent tirsdager kl. 1230-14
Onsdag-torsdag kl. 10-1130

Du kan også laste ned SMART appen som støtter deg i din egen mestring.

Detaljert program Konferanse om arbeid og psykiske helseutfordringer 3. november kl. 10-15 i Asker kulturhus

0930 Registrering og kaffe

0945 Dørene åpner

1000 Åpning
– Diktlesning (dikt av Gunnar Askildsen og Mai Britt Hausland)
– Video PÅ VEI INN
– Åpningsinnlegg Stina Jørgensen og Bente Laukvika, medlemmer Fontenehuset Asker
– Velkommen “Alle er mer enn det du ser” v/ daglig leder av Fontenehuset Asker, Kristin Walstad
– Velkommen v/ Helse og omsorgskomiteen Asker kommune

1030 Forumteater ved medlemmer Fontenehuset Asker
Eliann Stålem Berg, moderator.

1100 Musikalsk innslag v/ Husbandet Mikkelsen/ Mickelsson

Ordstyrere: Jacob Joneberg (medlem) og Eliann Stålem Berg (medarbeider) Fontenehuset Asker

1110 Å behandle sykdom eller leve et liv? Foredrag ved Arnhild Lauveng

Mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser er selvfølgelig like forskjellige som alle andre mennesker. Men for mange av de som sliter med langvarige og sammensatte plager, er det ikke bare sykdommen alene som er problemet, og dermed er det heller ikke nok med ensidig fokus på symptombehandling. Mange i denne gruppen vil kunne ha like stor nytte av tiltak som fokuserer på deltagelse, felleskap, mestring, relasjoner og livskvalitet – og her kan Fontenehusene være en viktig bidragsyter.

1200 Lunsj – Åpen kafe Mat på vei/ Draum – meir enn mat (Betaling: kontakt eller VIPPS nr. 73691 (Fontenehuset Asker).

1230 Tema: Arbeid.

Ann-Sølvi Elveseter, Asker DPS avd. Sikta
«Arbeid i et behandlingsperspektiv»

Film om Mat på vei
Laget av medlemmer på Fontenehuset Asker.

Jacob Joneberg, Kristin Walstad, Marina L. Pavlak
«Fontenehuset Askers program for arbeidsinkludering»

Musikalsk innslag v/ Kristin Bagstevold, piano

Eva Noren Eriksen, ordfører Røyken kommune:
«Ingen er bare det du ser. Om å stå i jobb med angst.»

Musikalsk innslag: Silent storm v/ husbandet

1345 Benstrekk

1355 Wenche Steen, leder NAV Asker
«Du i dag, jeg i morgen»
Om metoden Supported Employment (SE) på NAV-kontoret og en gladhistorie.

1405 Lene Conradi, ordfører Asker kommune
«Hvorfor vil Asker kommune ha fontenehus?»

1415 Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister (H)
«Mitt møte med Fontenehuset»

1425 Film UNG på Fontenehuset Asker

1430 Solo «Can`t help falling in love with you» v/ Rolf Andre, medlem i bandgruppa Fontenehuset Asker.

1434 Turid Foss, Ambulant team Barne- og familieenheten Asker kommune:  “Likeverd og erfaringskompetanse”

1440 Avslutning. En sluttkommentar fra Tone Bøckmann. Rådgiver, Strategi og samfunn Prosjektleder for inkludering og mangfold i Asker kommune.

Kulturelt innslag.

Vel hjem!

Appell på Verdensdagen for psykisk helse 2017

Hei! Mitt navn er Stina og jeg representerer Fontenehuset i Asker. Og det en glede for meg å være her i dag for å markere Verdensdagen for psykisk helse. Og jeg har gledet meg til dette. Og det er jo nettopp det som er temaet til årets markering av Verdensdagen for psykisk helse; «Noe å glede seg over».

Jeg brenner for å hjelpe mennesker som har psykiske helseutfordringer. Jeg er egentlig veldig heldig. Jeg har jobbet med psykisk helse i over 20 år, har fått verdifull erfaring og kunnskap igjennom jobben min som fengselsbetjent. Jeg har undervist flere hundre mennesker i hvordan man kan trene seg til å få en bedre psykisk helse, slik at man kan få det bedre, både med seg selv og andre.

Men, kanskje enda viktigere. Jeg har selv hatt helseutfordringer. Og jeg vet hvor vondt det kan være både psykisk og fysisk. Jeg hadde det vondt veldig lenge. Jeg følte at jeg forsvant mer og mer inn i min egen verden. Jeg visnet mer og mer bort. Jeg ble mer og mer usikker på meg selv. Selvfølelsen min fikk en knekk. Jeg følte at jeg mistet meg selv.

Heldigvis kom jeg sakte men sikkert ut av det. Jeg visste jo som fengselsbetjent hvor skadelig isolasjon kunne være, og jeg visste  hvor mange som skammer seg fordi de sliter psykisk. Og nå vet jeg selv hvor vondt det kan føles. Jeg følte meg veldig alene. Men, heldigvis visste jeg at jeg ikke er alene, og at selv om man føler at man står fast, og ikke vet hvordan man skal komme seg ovenpå igjen, så er det mulig. Og man er virkelig ikke alene. Heldigvis opplever jeg et samfunn som er villig til å snakke mer åpent om dette viktige temaet. Det e derfor jeg er så glad for at vi har slike dager som dette.

Og det er viktig med åpenhet. Alle stemmer trenger å bli hørt. Og jo flere vi er, jo bedre. Jeg har genuint tro på at sammen er vi sterkere. Alle har en psykisk helse. Så dette gjelder ikke bare noen av oss. Livet kan til tider oppleves ganske så værhardt, og derfor trenger vi kunnskap om, hva som kan hjelpe oss når det stormer som verst. Hvor kan vi finne ly? Hvor kan vi styrke oss, lade oss, slik at vi kommer i balanse igjen?

Det er viktig å tørre og være åpen og be om hjelp, før man får en opplevelse av å miste kontrollen. For meg så ble det å bli en del av Fontenehuset i Asker en stor opptur. I dette fantastiske miljøet blir jeg møtt med en varme og aksept før den jeg er. Her er det ikke fokus på alt man sliter med.

Det er helt klart rom for å ha dårlige dager, og samtidig få en følelse av at man er god nok på tross av å ha en dårlig dag, uke eller periode. Her bygger vi hverandre opp.

Og alle har noe verdifullt å bidra med, men kanskje aller viktigst, alle er verdifull i sin egen eksistens. Og det er en av grunnene, som jeg innledningsvis sa, brenner for å hjelpe andre som ønsker å finne mening i hverdagen, noe å glede seg over.

Fontenehuset har hjulpet meg å finne tilbake til det som gleder meg og gir livet mitt mening. Jeg har fått nye venner. Venner som bryr seg, og som er der når jeg trenger. Jeg har fått holde kurs og refleksjonsgruppe. Jeg har fått vært med på mange ting, som andre har bidratt med, og som har lært meg mange verdifulle ting. Som har inspirert meg og gledet meg.

Fontenehuset har en fantastisk god tilnærming til mennesker. Her er vi interessert i hva som gir hverdagen din mening og ikke minst glede. Jeg er så stolt av å være en del av dette unike miljøet.

Jeg har sagt det før, det er som en plante som får de riktige lysforholdene, riktig mengde vann og næring for å kunne gro og vokse. Fontenehuset i Asker er et nydelig blomsterbed, som bare vokser seg større og større. I dag er det 190 blomster i bedet. Ja, vi har blitt en stor blomstereng. Det er virkelig noe å glede seg over.

Kanskje er du, eller noen du kjenner, en av våre nye blomster? Jeg ønsker alle velkommen innom Fontenehuset i Asker, uavhengig av, om du har psykiske helseutfordringer eller ikke. Du finner oss i Skysstasjonen 11 B, i 1. etasje.

Og husk – din stemme teller! Bruk den!

Tusen takk for oppmerksomheten! 🙂

Mitt møte med Fontenehuset Asker

Jeg oppsøkte Fontenehuset Asker fordi jeg trengte et jobbfokus. Jeg har bakgrunn som arkitekt og kokk. Jeg hadde samtidig behov for å reparere meg selv etter å ha vært i et arbeidstiltak med ensidig jobbfokus, der jeg fikk en knekk.

Jeg har tidligere hatt en VTA-stilling, og har hospitert på kjøkken på andre arbeidstiltak. Jeg har også fysiske helseutfordringer. Da jeg kom tilbake etter et halvt år ville jeg prøve meg:

En opplevelse av samfunnsengasjement og verdiskapning formet mitt førsteinntrykk av huset. Det var inspirerende og samtidig utfordrende for meg. Jeg merket mange positive og hyggelige mennesker i vårt miljø, og blant medarbeiderne. Det virket utfordrende og motiverende. Det var mulig å ta ett skritt av gangen, samt prøve ut mine interesseområder, som for meg ligger innenfor kunst og musikk.

Jeg ønsket å forstå fontenehusmodellen da jeg har flere helseutfordringer. Jeg ville delta i mitt eget tempo og engasjere meg litt av gangen. Det å lære struktur i hverdagen ble viktig, med en god rytme på dagen, som gir tro på muligheter over tid.

Nå har jeg fått en jobb på Lysfabrikken Lyspunktet i Heggedal med en liten inntekt. Ellers har jeg realisert min drøm om å holde en utstilling med malerier, min første separatutstilling. Jeg har bygget opp troen på at jeg kan noe, og at godt samarbeid med medarbeidere og medlemmer er en vesentlig del av det å lykkes med oppgavene.

Jeg opplever at fontenhuset har de verktøyene som skal til for å komme i jobb.  Etter en god dag Fontenehuset kjenner jeg på takknemlighet for å få lov til å jobbe med mine egne prosjekter, der jeg har gjort så godt jeg kan, og med omsorg underveis fra andre.

TEKST: Kristin Bagstevold