Kategoriarkiv: Nyheter

Fullsatt offisiell åpning av kafeen Draum

Den vesle kafeen i Strandveien 35 på Blakstad var fullsatt av støttespillere, kunder og samarbeidspartnere på Luciadagen.

Det hele åpnet med to flotte dikt av Mai Britt Hausland, etterfulgt av ord fra daglig leder av Fontenehuset Asker Kristin Walstad.

IMG_8855

 

 

sammen etablerer vi nå Askers første kafè med trippel bunnlinje, en ekte sosial entreprenør. Vi løser et sosialt problem ved å ansette mennesker som har falt ut av arbeidslivet grunnet psykiske helseutfordringer. Vi løser et stort samfunnsproblem ved å lage mat av råvarer som skulle ha vært kastet: vi reduserer matsvinn. I tillegg tjener vi penger på ordinær drift.  Vi er gründere og sammen skal vi skape gode jobberfaringer, sier Walstad.

Ordfører Lene Conradi åpnet kafeen offisielt, klippet sløyfebåndet, og delte i kjent stil to flotte dikt. «Det er den draumen» av Olav H. Hauge og «Den lille bølgen» i «Når livet kaster skygger» av Inge Eidsvåg.

Jeg synes Draum er et flott initiativ av Fontenehuset Asker og Mat på vei.  Dere beviser at alle kan bidra. Og så synes jeg det er blitt deres kjennemerke å skape fellesskap med mat.

IMG_8859

Ung på huset viste frem et fersk nummer av Juleavisa på Fontenehuset og Marina Langmo Pavlak åpnet «tre for ønsker og drømmer» i kafeen. Her kan gjester henge opp lapper med ønsker for fremtiden og det nye året.

IMG_8851

Invitasjon til offisiell åpning av kafeen Draum – meir enn mat

Serveringsstedet drives av medlemmer på Fontenehuset Asker og retter seg mot ansatte, pasienter, pårørende, og andre besøkende på Blakstad.

Kafeen ligger i Strandveien 35 inne på sykehusområdet på Blakstad og har vært i drift siden 10. oktober i år.

Ordfører Lene Conradi deltar på åpningen den 13. desember kl. 14. Det vil også bli diktlesning og enkel servering.

– Vi ser frem til å servere våre gjester egenprodusert mat og gi våre ansatte gode jobberfaringer. Vi håper de ansatte ved sykehuset, samt pasienter og pårørende får glede av et godt serveringstilbud,  sier Kris Søbak, arbeidsleder på kafeen.

– Jeg er stolt av hva etablererne av Mat på vei har fått til, dette er sosial innovasjon på arbeidsinkluderingsfeltet. Kafeen skaper jobbhåp hos andre matentusiastiske medlemmer av Fontenehuset Asker. Jeg ser derfor frem til at flere av våre medlemmer får jobbmuligheter i Mat på vei. Klubbhuset vårt vil fortsatt tilby de ansatte på DRAUM et sosialt støttende nettverk og støtte til å stå i ordinært arbeid. Vi vil videre fortsatt tilby kompetanseutvikling for nye medlemmer som har interesse for å jobbe med mat. Kristin Walstad, daglig leder av Fontenehuset Asker.

MAT PÅ VEI – sosiale entreprenører er en frivillig medlemsorganisasjon for mennesker som ønsker å komme ut i arbeid. De rekrutterer sine ansatte fra medlemmer på Fontenehuset Asker. MAT PÅ VEI vil skape gode jobberfaringer for mennesker som har, eller har hatt en psykisk helseutfordring. DRAUM – meir enn mat er det første serveringsstedet som åpnes i det sosiale entreprenørskapet.

Trivselsundersøkelse ved norske Fontenehus

I oktober 2017 gjennomførte norske fontenehus sin årlige tilfredshetsundersøkelse der medlemmer beskriver selvopplevde effekter av sin deltakelse.

Noen hovedfunn fra undersøkelsen:

 • 92 % av medlemmene opplever selv at de har en bedre helse når de deltar på fontenehus
 • 84 % av  medlemmene har redusert behov for helsetjenester
 • 57 %  av medlemmene rapporterer et redusert behov for innleggelse eller akutt hjelp
 • 83 % av medlemmene beskriver at de får økt selvtillit ved å være en del av fontenehus
 • 65 %  av medlemmene får styrket tro på å komme ut i jobb gjennom fontenehuset

 

Fakta om undersøkelsen
Antall aktive medlemmer i gjeldende periode: 766
Svarprosent: 58 %
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 10. oktober til 10. november. Alle medlemmer som var aktive på huset i denne perioden ble bedt om å fylle ut et skjema. På skjemaet skulle de krysse av på påstandene som de var mest enig i.  12 av 12 Fontenehus deltok i undersøkelsen.  

Stine Lien blir ny nestleder

Stine Lien er ansatt som nestleder ved Fontenehuset Asker fra 1. mars 2018.

Stine Lien har lang og variert erfaring med å jobbe med boligsosialt arbeid. Hennes siste jobb var i Ringerike kommune, der hun hadde ansvar for å etablere og lede Boligtjenesten i kommunen. I Husbanken har Stine bl.a. jobbet med utvikling- og innovasjonsprosjekter for å øke innovasjonstakten innenfor det boligsosiale arbeidet. Arbeidet har blant annet resultert i prisbelønte prosjekter som Sjef i eget liv og Asker Velferdslab, hvor hun jobbet i tett samarbeid med Asker kommune. Hun etablerte i sin tid Boligskolen på SAFIR Frivillighetssentral, en virksomhet i Kirkens Bymisjon. Boligskolen fikk Statens tiltakspris for bostedløshet i 2006.

Stine er utdannet sosiolog med etterutdanning innen ledelse. Hun bor selv i Asker og brenner for at kommunens innbyggere, til tross for helseutfordringer, skal få bidrar til verdiskaping gjennom myndiggjøring, inkludering og samarbeid.

Ledige stillinger ved Fontenehuset Asker

Stillingene er nå besatt. 21.11.2017

Vil du bidra til at flere mennesker i Asker kan finne veien til en god psykisk helse? Fontenehuset Asker (FHA) er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt en psykisk helseutfordring. Sammen skaper vi gode dager, og mobiliserer og anerkjenner de evner, krefter og ressurser vi ser i hverandre og i fellesskapet. Vi støtter hverandre også ut i arbeid, skole, opplæring og studier. Vi mener en forståelse for likeverd ligger til grunn for alt vårt arbeid. Fontenehusmodellen er en evidensbasert modell for arbeidsrettet rehabilitering og det er fontenehus i 325 land i verden under paraplyene Fontenehus Norge og Clubhouse International.  Fontenehuset Asker ble etablert i 2016 og har på kort tid etablert seg med 190 medlemmer og mulige medlemmer. Det er ansatt 5,5 årsverk. FHA er finansiert av Helsedirektoratet og Asker kommune.

Vi søker:

Nestleder og medarbeider

Om medarbeiderstillingen (100%)
Som medarbeider ved FHA får du ansvaret for å arbeide innenfor retningslinjene i fontenehusmodellen sammen med medlemmer og medarbeidere. Det er sentralt å skape en trygg arena for utprøving, læring og vekst, og for å få til dette, arbeider du med å etablere og ta vare på relasjoner. Denne medarbeideren vil få et hovedansvar for kontor og resepsjon med husets administrative funksjoner.

Vi ønsker oss en medarbeider som er:
• Strukturert og ryddig
• Åpen
• Relasjonsbygger
• Motiverende og involverende
• Tydelig og trygg
• Positiv og løsningsorientert

Vi krever:
• Høyere utdanning, relevant arbeidserfaring kan kompensere for dette
• Gode ferdigheter i MS Office
• Gode norskkunnskaper

Vi tilbyr:
• en spennende og nyskapende arbeidsplass
• Opplæring i fontenehusmodellen
• God pensjonsordning
• Lønn etter avtale

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

For nærmere informasjon, ta kontakt med daglig leder Kristin Walstad på e-post kristin@fontenehuset-asker.no eller tlf. 93022958. Tiltredelse: januar 2018.

Om nestlederstillingen (100%)
Som nestleder ved FHA vil du i perioder være stedfortreder for daglig leder med ansvar for HR, økonomi, HMS, styrearbeid og daglig drift. Du bidrar til at arbeidet skjer i tråd med retningslinjene for fontenehusmodellen og kjenner disse godt. Du vil få ansvar for enkelte prosjektsøknader med tilhørende rapportering.

Vi ønsker oss en nestleder som:
• Liker å arbeide planmessig og strukturert
• Er strategisk tenkende
• Har god faglig forståelse for fontenehusmodellen
• Kan motivere, involvere og engasjere andre
• Kan ivareta medlemmer og ansatte
• Har lederegenskaper og god økonomiforståelse
• Kommuniserer godt internt og eksternt
• Har erfaring med gruppeprosesser

Vi krever:
• Relevant høyere utdanning
• Relevant arbeidserfaring
• Gode ferdigheter i MS Office, gjerne erfaring med medlemssystemet Klubblogg
• Gode norskkunnskaper, samt svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:
• en spennende og nyskapende arbeidsplass
• Opplæring i fontenehusmodellen, samt mulighet for deltakelse på nasjonale og internasjonale seminarer
• God pensjonsordning
• Lønn etter avtale

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

For nærmere informasjon, ta kontakt med daglig leder Kristin Walstad på e-post kristin@fontenehuset-asker.no eller tlf. 93022958. Tiltredelse: januar 2018.

Rådmannens forslag til budsjett 2018-2021

Hele budsjettforslaget er presentert her: Se Asker kommune sine nettsider.

Nøkkeltall september 2017

Nøkkeltall per 03.10.2017

 •  Antall medlemmer og mulige medlemmer: 170
 • Daglig oppmøte (snitt medlemmer og besøkende)  aug-sept: 38
 • Antall overgangsarbeidsplasser: 1
 • Antall årsverk: 5,5 årsverk

Se også:
1. Jobbundersøkelse ved norske fontenehus 2017
2. Trivselsundersøkelse ved norske fontenehus 2017

Den 11. oktober åpner kafeen DRAUM – meir enn mat på Blakstad sykehus

MAT PÅ VEI – SOSIALE ENTREPRENØRER ÅPNER KAFE PÅ BLAKSTAD SYKEHUS:

FullSizeRender (2)
Benjamin Bakkane Bendixen, daglig leder av DRAUM – meir enn mat

Serveringstilbudet retter seg mot ansatte, pasienter, pårørende, og andre besøkende.

 • Vi ser frem til å servere våre gjester egenprodusert mat og gi våre ansatte gode jobberfaringer. Vi håper de ansatte ved sykehuset, samt pasienter og pårørende får glede av et godt serveringstilbud, sier Benjamin Bakkane Bendixen, konstituert daglig leder av DRAUM.

 

 • Jeg er stolt av hva etablererne av Mat på vei har fått til, dette er sosial innovasjon på arbeidsinkluderingsfeltet.
  Kristin
  Kristin Walstad, daglig leder av Fontenehuset Asker

  Kafeen skaper jobbhåp hos andre matentusiastiske medlemmer av Fontenehuset Asker. Jeg ser derfor frem til at flere av våre medlemmer får jobbmuligheter i Mat på vei. Klubbhuset vårt vil fortsatt tilby de ansatte på DRAUM et sosialt støttende nettverk og støtte til å stå i ordinært arbeid. Vi vil videre fortsatt tilby kompetanseutvikling for nye medlemmer som har interesse for å jobbe med mat. Kristin Walstad, daglig leder av Fontenehuset Asker

MAT PÅ VEI rekrutterer sine medlemmer og ansatte fra Fontenehuset Asker. MAT PÅ VEI vil skape gode jobberfaringer for mennesker som har, eller har hatt en psykisk helseutfordring. DRAUM – meir enn mat er det første serveringsstedet som åpnes i det sosiale entreprenørskapet. For mer informasjon om Fontenehuset Asker, se www.fontenehuset-asker.no

Det vil bli en offisiell åpning av kafeen den 13. desember kl. 1300.

Se også: FHA UT I JOBB_8s brosjyre (PDF)

Ny medarbeider på Fontenehuset: Kristiane

Alder: 39 (40 i november)
Bosted: Oslo

HVORFOR SØKTE DU JOBB PÅ FONTENEHUSET?
Når jeg søkte på jobben på Fontenehuset så var jeg ikke klar over at jobben kom til å bety så mye for meg. Jeg søkte på et vikariat, men ble veldig raskt inkludert i et varmt arbeidskollegium med utrolig flotte folk. Jeg søkte på jobben fordi fontenehusmodellen, og måten vi arbeider sammen på, faller meg veldig naturlig etter å ha jobbet i mange år som kokk.

HVORDAN VAR DEN FØRSTE DAGEN PÅ JOBB?
Den første dagen på jobb ble jeg møtt som alle andre dager, med mye latter og arbeidsglede.

HVA ER DET BESTE MED JOBBEN DIN?
Det beste med jobben min er at jobben ikke oppleves som en jobb, men som et fellesskap.

HVA ER DIN FAVORITTMAT?
Det beste jeg vet er plantebasert mat, det kjennes lett ut i magen, ellers så er jeg glad i all mat som er laget på kjærlighet.

HVA LIKER DU Å GJØRE PÅ FRITIDEN?
På fritiden liker jeg å gå lange turer i skogen med hunden min. Jeg elsker å tilbringe tid med sønnen min, også liker jeg å teste ulike spisesteder med venner.

HVA SKAPER EN GOD DAG FOR DEG?
Livet er jo tidvis ganske seriøst, men for meg er det viktig å finne humor i det meste. En god dag for meg består av å kunne tulle og le der det er rom for det.

Nå starter vi studiegruppe på Fontenehuset

Studiegruppa ønsker å være en møteplass hvor medlemmer som er nysgjerrige på å studere eller er i gang med studier kan delta. Her skal medlemmene støtte, inspirere og motivere hverandre. Et sted hvor noen bryr seg hvordan det går med deg.

-En slags «studiemotivasjonsgruppe», sier en av oppstarterne. På sikt ønsker vi at det blir studiegruppe to ganger i uken. Én gang hvor vi møtes for å diskutere og støtte hverandre, og én gang hvor vi bruker huset til selvstudium.

Fast tidspunkt for studiegruppa: torsdager kl 14.30 til 15.30 på Fontenehuset Asker.

Hvert møte starter med en «pulsrunde» hvor hver enkelt sier noe om hvordan det går med studiene, hvilke utfordringer man står i, mål og seire, tips og råd.

Så blir vi enige om hvilke tema som kan diskuteres nærmere den dagen. Tema kan være alt fra søvnvansker, ensomhet, strukturere dagen, bli kjent med andre på studiet, studieteknikk osv.