Kategoriarkiv: Fontenehusmodellen

– Jeg vil ikke bli omtalt som en «bruker» eller en «sak»

Appell på Fontenehusets konferanse 3. november 2017 med tema «Likeverd og erfaringskompetanse», av Turid Foss, Ambulant team, barne- og familieenheten Asker kommune.

Jeg tror på at det aller viktigste for oss mennesker er å oppleve tilhørighet, felleskap og likeverd.

Beskrivelser vi har hørt fra Fontenehuset i dag bekrefter det. Og jeg er veldig glad Arnhild Lauveng bruker fem år, for deretter, med stor akademisk tyngde, kunne si at forskning viser akkurat det samme.

Når jeg var innlagt på en akuttavdeling for 13 år siden, opplevde jeg at samtalene og felleskapet med de andre pasientene var det aller viktigste den avdelingen gav meg. Etterpå tenkte jeg ofte; var det ikke ganske utrolig, at de andre pasientene, de som var i like i like stor krise som meg sjøl, var de som hjalp meg mest? Men så er det kanskje ikke så rart. Jeg har aldri i mitt liv vært mer sårbar enn akkurat da. Og jeg trengte en opplevelse av verdighet, likeverd og felleskap mer enn noen gang. For det er mye god terapi i likeverd.

Det var Verdensdagen for psykisk helse da jeg var innlagt. Oslos da eneste Fontenehus i Holbergsgate hadde åpent hus. Jeg fikk permisjon og fant veien fra Ullevål sykehus. Å komme dit var en stor kontrast til akuttavdelingen. Og jeg har aldri spist så gode vafler i hele mitt liv!

Etter innleggelsen var det som helet meg mest å være sammen med andre mennesker med lignende erfaringer. På seminar eller i arbeidsgrupper. Og særlig i sammenhenger hvor erfaringsbasert kunnskap ble etterspurt og anerkjent som helt nødvendig kunnskap.
På ordentlig!

Jeg håper og tror det har skjedd en del på tretten år. Avdelingen jeg var på, bar utrolig sterkt preg av en vi-dem kultur. Jeg er et eksempel på «Du i dag, jeg i morgen» – eller omvendt. Jeg var på jobb på en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på mandag og innlagt på tirsdag. Det gjorde sikker opplevelsen av vi-dem kulturen ekstra sterk. Den var uansett helt klart tilstede, og her jeg tror psykisk helsefeltet fortsatt har veldig mye å gå på over hele «fjæla» og ikke minst i tjenester hvor folk opplever stor grad av krise og lidelse. Det er ikke noe hokus pokus. Folk er folk. Vi trenger vår verdighet, ikke minst når vi har det som verst.

At vi trenger forskning har vi fått gode eksempler på i dag. At vi trenger fag og praksisbasert kunnskap blir det sjelden stilt spørsmålstegn ved. Og sist men ikke minst: vi trenger erfaringsbasert kunnskap.

Den erfaringsbaserte kunnskapen trenger vi på alle nivåer. I det konkrete samarbeidet mellom folk som trenger hjelp og medarbeidere. Vi trenger den og på systemnivå: politikere, tjenesteutviklere og ansatte trenger et kontinuerlig samarbeid med de som har erfaring med hva som trengs!

Prosjekter og stunt er bra, men vi trenger i større grad å integrere overbevisningen om at erfaringsbasert kunnskap er helt nødvendig – og legge til rette for at vi har tilgang på denne kunnskapskilden, både i planlegging, utvikling og evaluering av virksomhetene våre.

Jeg klarer ikke å la vær å si noe om språk. Jeg mener at språk former praksis og holdninger. Språk kan bygge vi-dem kulturer og språk kan bygge kulturer og tjenester som fremmer likeverd.

Selv vil jeg mye heller bli omtalt som innbygger, borger eller medlem, enn BRUKER. Brukerbegrepet gir meg en opplevelse av passivisering og avstand.

Jeg ville blitt sinna og lei meg om jeg hadde vært flue på veggen og hørt hjelpere mine omtale meg, eller barna mine, eller familien min som en SAK. Hvem vil være en SAK når vi trenger hjelp? Trenger jeg eller mine hjelp vil jeg bli snakka om som familien, foreldrene eller Turid. Og om jeg hadde blitt omtalt som en diagnose hadde jeg følt meg veldig lite verdt. Jeg håper vi kan jobbe for et språk som fremmer likeverd og folks verdighet

Ikke alle er like opptatt av språk. Jeg håper i alle fall at dere holder ut med folk som meg, som stadig hevder det har betydning hvordan vi snakker.

Jeg håper at alle vi som er opptatt av det denne flotte dagen har handla om er UTÅLMODIGE. Ja, til og med er plagsomt utålmodige, når det trengs. Og at vi finner hverandre på kryss og tvers og får til felleskap og aksjoner som fremmer likeverd og god psykisk helse!

Ledige stillinger ved Fontenehuset Asker

Vil du bidra til at flere mennesker i Asker kan finne veien til en god psykisk helse? Fontenehuset Asker (FHA) er et arbeidsfellesskap for de av oss som har eller har hatt en psykisk helseutfordring. Sammen skaper vi gode dager, og mobiliserer og anerkjenner de evner, krefter og ressurser vi ser i hverandre og i fellesskapet. Vi støtter hverandre også ut i arbeid, skole, opplæring og studier. Vi mener en forståelse for likeverd ligger til grunn for alt vårt arbeid. Fontenehusmodellen er en evidensbasert modell for arbeidsrettet rehabilitering og det er fontenehus i 325 land i verden under paraplyene Fontenehus Norge og Clubhouse International.  Fontenehuset Asker ble etablert i 2016 og har på kort tid etablert seg med 190 medlemmer og mulige medlemmer. Det er ansatt 5,5 årsverk. FHA er finansiert av Helsedirektoratet og Asker kommune.

Vi søker:

Nestleder og medarbeider

Om medarbeiderstillingen (100%)
Som medarbeider ved FHA får du ansvaret for å arbeide innenfor retningslinjene i fontenehusmodellen sammen med medlemmer og medarbeidere. Det er sentralt å skape en trygg arena for utprøving, læring og vekst, og for å få til dette, arbeider du med å etablere og ta vare på relasjoner. Denne medarbeideren vil få et hovedansvar for kontor og resepsjon med husets administrative funksjoner.

Vi ønsker oss en medarbeider som er:
• Strukturert og ryddig
• Åpen
• Relasjonsbygger
• Motiverende og involverende
• Tydelig og trygg
• Positiv og løsningsorientert

Vi krever:
• Høyere utdanning, relevant arbeidserfaring kan kompensere for dette
• Gode ferdigheter i MS Office
• Gode norskkunnskaper

Vi tilbyr:
• en spennende og nyskapende arbeidsplass
• Opplæring i fontenehusmodellen
• God pensjonsordning
• Lønn etter avtale

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

For nærmere informasjon, ta kontakt med daglig leder Kristin Walstad på e-post kristin@fontenehuset-asker.no eller tlf. 93022958. Tiltredelse: januar 2018.

Om nestlederstillingen (100%)
Som nestleder ved FHA vil du i perioder være stedfortreder for daglig leder med ansvar for HR, økonomi, HMS, styrearbeid og daglig drift. Du bidrar til at arbeidet skjer i tråd med retningslinjene for fontenehusmodellen og kjenner disse godt. Du vil få ansvar for enkelte prosjektsøknader med tilhørende rapportering.

Vi ønsker oss en nestleder som:
• Liker å arbeide planmessig og strukturert
• Er strategisk tenkende
• Har god faglig forståelse for fontenehusmodellen
• Kan motivere, involvere og engasjere andre
• Kan ivareta medlemmer og ansatte
• Har lederegenskaper og god økonomiforståelse
• Kommuniserer godt internt og eksternt
• Har erfaring med gruppeprosesser

Vi krever:
• Relevant høyere utdanning
• Relevant arbeidserfaring
• Gode ferdigheter i MS Office, gjerne erfaring med medlemssystemet Klubblogg
• Gode norskkunnskaper, samt svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr:
• en spennende og nyskapende arbeidsplass
• Opplæring i fontenehusmodellen, samt mulighet for deltakelse på nasjonale og internasjonale seminarer
• God pensjonsordning
• Lønn etter avtale

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

For nærmere informasjon, ta kontakt med daglig leder Kristin Walstad på e-post kristin@fontenehuset-asker.no eller tlf. 93022958. Tiltredelse: januar 2018.

Appell på Verdensdagen for psykisk helse 2017

Hei! Mitt navn er Stina og jeg representerer Fontenehuset i Asker. Og det en glede for meg å være her i dag for å markere Verdensdagen for psykisk helse. Og jeg har gledet meg til dette. Og det er jo nettopp det som er temaet til årets markering av Verdensdagen for psykisk helse; «Noe å glede seg over».

Jeg brenner for å hjelpe mennesker som har psykiske helseutfordringer. Jeg er egentlig veldig heldig. Jeg har jobbet med psykisk helse i over 20 år, har fått verdifull erfaring og kunnskap igjennom jobben min som fengselsbetjent. Jeg har undervist flere hundre mennesker i hvordan man kan trene seg til å få en bedre psykisk helse, slik at man kan få det bedre, både med seg selv og andre.

Men, kanskje enda viktigere. Jeg har selv hatt helseutfordringer. Og jeg vet hvor vondt det kan være både psykisk og fysisk. Jeg hadde det vondt veldig lenge. Jeg følte at jeg forsvant mer og mer inn i min egen verden. Jeg visnet mer og mer bort. Jeg ble mer og mer usikker på meg selv. Selvfølelsen min fikk en knekk. Jeg følte at jeg mistet meg selv.

Heldigvis kom jeg sakte men sikkert ut av det. Jeg visste jo som fengselsbetjent hvor skadelig isolasjon kunne være, og jeg visste  hvor mange som skammer seg fordi de sliter psykisk. Og nå vet jeg selv hvor vondt det kan føles. Jeg følte meg veldig alene. Men, heldigvis visste jeg at jeg ikke er alene, og at selv om man føler at man står fast, og ikke vet hvordan man skal komme seg ovenpå igjen, så er det mulig. Og man er virkelig ikke alene. Heldigvis opplever jeg et samfunn som er villig til å snakke mer åpent om dette viktige temaet. Det e derfor jeg er så glad for at vi har slike dager som dette.

Og det er viktig med åpenhet. Alle stemmer trenger å bli hørt. Og jo flere vi er, jo bedre. Jeg har genuint tro på at sammen er vi sterkere. Alle har en psykisk helse. Så dette gjelder ikke bare noen av oss. Livet kan til tider oppleves ganske så værhardt, og derfor trenger vi kunnskap om, hva som kan hjelpe oss når det stormer som verst. Hvor kan vi finne ly? Hvor kan vi styrke oss, lade oss, slik at vi kommer i balanse igjen?

Det er viktig å tørre og være åpen og be om hjelp, før man får en opplevelse av å miste kontrollen. For meg så ble det å bli en del av Fontenehuset i Asker en stor opptur. I dette fantastiske miljøet blir jeg møtt med en varme og aksept før den jeg er. Her er det ikke fokus på alt man sliter med.

Det er helt klart rom for å ha dårlige dager, og samtidig få en følelse av at man er god nok på tross av å ha en dårlig dag, uke eller periode. Her bygger vi hverandre opp.

Og alle har noe verdifullt å bidra med, men kanskje aller viktigst, alle er verdifull i sin egen eksistens. Og det er en av grunnene, som jeg innledningsvis sa, brenner for å hjelpe andre som ønsker å finne mening i hverdagen, noe å glede seg over.

Fontenehuset har hjulpet meg å finne tilbake til det som gleder meg og gir livet mitt mening. Jeg har fått nye venner. Venner som bryr seg, og som er der når jeg trenger. Jeg har fått holde kurs og refleksjonsgruppe. Jeg har fått vært med på mange ting, som andre har bidratt med, og som har lært meg mange verdifulle ting. Som har inspirert meg og gledet meg.

Fontenehuset har en fantastisk god tilnærming til mennesker. Her er vi interessert i hva som gir hverdagen din mening og ikke minst glede. Jeg er så stolt av å være en del av dette unike miljøet.

Jeg har sagt det før, det er som en plante som får de riktige lysforholdene, riktig mengde vann og næring for å kunne gro og vokse. Fontenehuset i Asker er et nydelig blomsterbed, som bare vokser seg større og større. I dag er det 190 blomster i bedet. Ja, vi har blitt en stor blomstereng. Det er virkelig noe å glede seg over.

Kanskje er du, eller noen du kjenner, en av våre nye blomster? Jeg ønsker alle velkommen innom Fontenehuset i Asker, uavhengig av, om du har psykiske helseutfordringer eller ikke. Du finner oss i Skysstasjonen 11 B, i 1. etasje.

Og husk – din stemme teller! Bruk den!

Tusen takk for oppmerksomheten! :)

Mitt møte med Fontenehuset Asker

Jeg oppsøkte Fontenehuset Asker fordi jeg trengte et jobbfokus. Jeg har bakgrunn som arkitekt og kokk. Jeg hadde samtidig behov for å reparere meg selv etter å ha vært i et arbeidstiltak med ensidig jobbfokus, der jeg fikk en knekk.

Jeg har tidligere hatt en VTA-stilling, og har hospitert på kjøkken på andre arbeidstiltak. Jeg har også fysiske helseutfordringer. Da jeg kom tilbake etter et halvt år ville jeg prøve meg:

En opplevelse av samfunnsengasjement og verdiskapning formet mitt førsteinntrykk av huset. Det var inspirerende og samtidig utfordrende for meg. Jeg merket mange positive og hyggelige mennesker i vårt miljø, og blant medarbeiderne. Det virket utfordrende og motiverende. Det var mulig å ta ett skritt av gangen, samt prøve ut mine interesseområder, som for meg ligger innenfor kunst og musikk.

Jeg ønsket å forstå fontenehusmodellen da jeg har flere helseutfordringer. Jeg ville delta i mitt eget tempo og engasjere meg litt av gangen. Det å lære struktur i hverdagen ble viktig, med en god rytme på dagen, som gir tro på muligheter over tid.

Nå har jeg fått en jobb på Lysfabrikken Lyspunktet i Heggedal med en liten inntekt. Ellers har jeg realisert min drøm om å holde en utstilling med malerier, min første separatutstilling. Jeg har bygget opp troen på at jeg kan noe, og at godt samarbeid med medarbeidere og medlemmer er en vesentlig del av det å lykkes med oppgavene.

Jeg opplever at fontenhuset har de verktøyene som skal til for å komme i jobb.  Etter en god dag Fontenehuset kjenner jeg på takknemlighet for å få lov til å jobbe med mine egne prosjekter, der jeg har gjort så godt jeg kan, og med omsorg underveis fra andre.

TEKST: Kristin Bagstevold

Lys med mening

– Å jobbe på Lyspunktet har for meg vært noe å glede seg til. Det har vært interessant å lære seg et sjeldent håndverk. Jeg har erfart at det er godt å være på en arbeidsplass, selv om jeg tidligere har hatt angst for å jobbe.

Medlem Fontenehuset Asker

Fontenehuset Asker rekrutterer ansatte til stearinlys fabrikken Lyspunkt1 i Heggedal. Her har 15 medlemmer fått lønnet arbeid i 2017.

Ønsker du å bestille lys med mening?

Ring 950 88 939 (man-fred 08.00-15.30)
Bestillinger sendes til: lys@asker.kirken.no
http://lyspunkt1.no/

De syv psykiske helserettighetene

Psykolog, professor i helsepsykologi og fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, Arne Holte, redegjør for de syv psykiske helserettighetene.  Fontenehuset Asker legger dette til grunn i sin faglige plattform.

Mitt møte med Fontenehuset: Stina

stina 1
Tekst: Stina

Det første jeg la merke til da jeg kom innom FHA var den vennlige, rolige atmosfæren. Åpne lokaler, samtidig små hyggelige hjørner. Og i disse flotte lokaler ble jeg møtt av mennesker som fikk meg til å føle likeverd, respekt. Jeg følte meg sett.

Ingen forventninger, men med interesse for hvem jeg var. Og ikke hva som feilte meg, eller hva jeg burde gjøre eller hadde gjort.

Isteden ble jeg invitert til å være med i et fellesskap, hvor mine livserfaringer, og min kunnskap betydde noe. Jeg merket at jeg fikk mer glede i hverdagen, og det igjen bidro til at jeg fikk lyst til å dele, vise omsorg for andre.

Jeg fikk mer overskudd, energi fra dette stedet, disse flotte, gode menneskene. Jeg har vært i gode arbeidsmiljøer og gode fellesskap tidligere. Men det som er så unikt med dette stedet er at du kommer som du er, uavhengig av dagsform, og du mottar så mye omsorg og støtte. Og det gjør noe med deg.

Det er som en plante, som får den riktige næring, lys, som gjør at den vokser. Uavhengig av hvilken plante det er snakk om, og hvilke behov den har.

Alle mennesker på jord fortjener å være i et miljø som FHA representerer. Der du føler deg unik og verdifull for den du er. Jeg er hundre prosent sikker på at man får det bedre av å være her. Det handler om samhold og tilhørighet, alle mennesker trenger det for å ivareta en god helse.

Tilbud om individuell økonomisk rådgivning for medlemmer

Fontenehuset Asker har inngått samarbeid med Brukertorget Asker kommune om individuell veiledning innen personlig økonomi èn gang per måned på Fontenehuset framover:

 • 12. juni kl. 1330-15
 • 3. juli kl. 1330-15
 • 8. august kl. 1330-15
 • 4. september kl. 1330-15

Lav terskel! Kom med dine problemstillinger. Taushetsplikt.

Resultater fra Trivselsundersøkelse ved norske fontenehus i 2017

I februar 2017 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse ved fontenehusene i Norge. Målet for undersøkelsen var å kartlegge fontenehusets innvirkning på medlemmenes helse og behov for helsehjelp.

8 av 10 fontenehus deltok i den nasjonale undersøkelsen.

Noen funn:

 • 81 % var helt eller delvis enig i at fontenehuset hadde gjort dem bedre til å strukturere dagen.
 • 92 % var helt eller delvis enig at fontenehuset hadde påvirket deres helse på en positiv måte.
 • 70 % var helt eller delvis enig i at bruk av fontenehuset har redusert deres behov for ulike helsetjenester.
 • 59 % var helt eller delvis enig at deltakelse på fontenehuset har minsket deres behov for innleggelse og akutt hjelp det siste året.
 • 63 % var helt eller delvis enig i at deltakelse på fontenehuset har gitt dem større tro på å komme tilbake ut i jobb
 • 79 % er helt eller delvis enig i at fontenehuset har gitt dem et større sosialt nettverk.
 • 81 % er helt eller delvis enig i at fontenehuset har gitt dem større tro på seg selv og sine ressurser.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 30. januar til 1. februar. Alle medlemmer som var aktive på husene i denne perioden ble bedt om å fylle ut et skjema. På skjemaet skulle de krysse av på påstandene som de var mest enig i.

For å delta i undersøkelsen måtte respondentene ha vært aktive på fontenehuset.  554 medlemmer var aktive i gjeldende periode. Av disse har 386 deltatt i undersøkelsen. Dette ga en svarprosentprosent på 70 %.