Kategoriarkiv: Arrangementer

– Jeg vil ikke bli omtalt som en «bruker» eller en «sak»

Appell på Fontenehusets konferanse 3. november 2017 med tema «Likeverd og erfaringskompetanse», av Turid Foss, Ambulant team, barne- og familieenheten Asker kommune.

Jeg tror på at det aller viktigste for oss mennesker er å oppleve tilhørighet, felleskap og likeverd.

Beskrivelser vi har hørt fra Fontenehuset i dag bekrefter det. Og jeg er veldig glad Arnhild Lauveng bruker fem år, for deretter, med stor akademisk tyngde, kunne si at forskning viser akkurat det samme.

Når jeg var innlagt på en akuttavdeling for 13 år siden, opplevde jeg at samtalene og felleskapet med de andre pasientene var det aller viktigste den avdelingen gav meg. Etterpå tenkte jeg ofte; var det ikke ganske utrolig, at de andre pasientene, de som var i like i like stor krise som meg sjøl, var de som hjalp meg mest? Men så er det kanskje ikke så rart. Jeg har aldri i mitt liv vært mer sårbar enn akkurat da. Og jeg trengte en opplevelse av verdighet, likeverd og felleskap mer enn noen gang. For det er mye god terapi i likeverd.

Det var Verdensdagen for psykisk helse da jeg var innlagt. Oslos da eneste Fontenehus i Holbergsgate hadde åpent hus. Jeg fikk permisjon og fant veien fra Ullevål sykehus. Å komme dit var en stor kontrast til akuttavdelingen. Og jeg har aldri spist så gode vafler i hele mitt liv!

Etter innleggelsen var det som helet meg mest å være sammen med andre mennesker med lignende erfaringer. På seminar eller i arbeidsgrupper. Og særlig i sammenhenger hvor erfaringsbasert kunnskap ble etterspurt og anerkjent som helt nødvendig kunnskap.
På ordentlig!

Jeg håper og tror det har skjedd en del på tretten år. Avdelingen jeg var på, bar utrolig sterkt preg av en vi-dem kultur. Jeg er et eksempel på «Du i dag, jeg i morgen» – eller omvendt. Jeg var på jobb på en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på mandag og innlagt på tirsdag. Det gjorde sikker opplevelsen av vi-dem kulturen ekstra sterk. Den var uansett helt klart tilstede, og her jeg tror psykisk helsefeltet fortsatt har veldig mye å gå på over hele «fjæla» og ikke minst i tjenester hvor folk opplever stor grad av krise og lidelse. Det er ikke noe hokus pokus. Folk er folk. Vi trenger vår verdighet, ikke minst når vi har det som verst.

At vi trenger forskning har vi fått gode eksempler på i dag. At vi trenger fag og praksisbasert kunnskap blir det sjelden stilt spørsmålstegn ved. Og sist men ikke minst: vi trenger erfaringsbasert kunnskap.

Den erfaringsbaserte kunnskapen trenger vi på alle nivåer. I det konkrete samarbeidet mellom folk som trenger hjelp og medarbeidere. Vi trenger den og på systemnivå: politikere, tjenesteutviklere og ansatte trenger et kontinuerlig samarbeid med de som har erfaring med hva som trengs!

Prosjekter og stunt er bra, men vi trenger i større grad å integrere overbevisningen om at erfaringsbasert kunnskap er helt nødvendig – og legge til rette for at vi har tilgang på denne kunnskapskilden, både i planlegging, utvikling og evaluering av virksomhetene våre.

Jeg klarer ikke å la vær å si noe om språk. Jeg mener at språk former praksis og holdninger. Språk kan bygge vi-dem kulturer og språk kan bygge kulturer og tjenester som fremmer likeverd.

Selv vil jeg mye heller bli omtalt som innbygger, borger eller medlem, enn BRUKER. Brukerbegrepet gir meg en opplevelse av passivisering og avstand.

Jeg ville blitt sinna og lei meg om jeg hadde vært flue på veggen og hørt hjelpere mine omtale meg, eller barna mine, eller familien min som en SAK. Hvem vil være en SAK når vi trenger hjelp? Trenger jeg eller mine hjelp vil jeg bli snakka om som familien, foreldrene eller Turid. Og om jeg hadde blitt omtalt som en diagnose hadde jeg følt meg veldig lite verdt. Jeg håper vi kan jobbe for et språk som fremmer likeverd og folks verdighet

Ikke alle er like opptatt av språk. Jeg håper i alle fall at dere holder ut med folk som meg, som stadig hevder det har betydning hvordan vi snakker.

Jeg håper at alle vi som er opptatt av det denne flotte dagen har handla om er UTÅLMODIGE. Ja, til og med er plagsomt utålmodige, når det trengs. Og at vi finner hverandre på kryss og tvers og får til felleskap og aksjoner som fremmer likeverd og god psykisk helse!

Detaljert program Konferanse om arbeid og psykiske helseutfordringer 3. november kl. 10-15 i Asker kulturhus

0930 Registrering og kaffe

0945 Dørene åpner

1000 Åpning
– Diktlesning (dikt av Gunnar Askildsen og Mai Britt Hausland)
– Video PÅ VEI INN
– Åpningsinnlegg Stina Jørgensen og Bente Laukvika, medlemmer Fontenehuset Asker
– Velkommen «Alle er mer enn det du ser» v/ daglig leder av Fontenehuset Asker, Kristin Walstad
– Velkommen v/ Helse og omsorgskomiteen Asker kommune

1030 Forumteater ved medlemmer Fontenehuset Asker
Eliann Stålem Berg, moderator.

1100 Musikalsk innslag v/ Husbandet Mikkelsen/ Mickelsson

Ordstyrere: Jacob Joneberg (medlem) og Eliann Stålem Berg (medarbeider) Fontenehuset Asker

1110 Å behandle sykdom eller leve et liv? Foredrag ved Arnhild Lauveng

Mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser er selvfølgelig like forskjellige som alle andre mennesker. Men for mange av de som sliter med langvarige og sammensatte plager, er det ikke bare sykdommen alene som er problemet, og dermed er det heller ikke nok med ensidig fokus på symptombehandling. Mange i denne gruppen vil kunne ha like stor nytte av tiltak som fokuserer på deltagelse, felleskap, mestring, relasjoner og livskvalitet – og her kan Fontenehusene være en viktig bidragsyter.

1200 Lunsj – Åpen kafe Mat på vei/ Draum – meir enn mat (Betaling: kontakt eller VIPPS nr. 73691 (Fontenehuset Asker).

1230 Tema: Arbeid.

Ann-Sølvi Elveseter, Asker DPS avd. Sikta
«Arbeid i et behandlingsperspektiv»

Film om Mat på vei
Laget av medlemmer på Fontenehuset Asker.

Jacob Joneberg, Kristin Walstad, Marina L. Pavlak
«Fontenehuset Askers program for arbeidsinkludering»

Musikalsk innslag v/ Kristin Bagstevold, piano

Eva Noren Eriksen, ordfører Røyken kommune:
«Ingen er bare det du ser. Om å stå i jobb med angst.»

Musikalsk innslag: Silent storm v/ husbandet

1345 Benstrekk

1355 Wenche Steen, leder NAV Asker
«Du i dag, jeg i morgen»
Om metoden Supported Employment (SE) på NAV-kontoret og en gladhistorie.

1405 Lene Conradi, ordfører Asker kommune
«Hvorfor vil Asker kommune ha fontenehus?»

1415 Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister (H)
«Mitt møte med Fontenehuset»

1425 Film UNG på Fontenehuset Asker

1430 Solo «Can`t help falling in love with you» v/ Rolf Andre, medlem i bandgruppa Fontenehuset Asker.

1434 Turid Foss, Ambulant team Barne- og familieenheten Asker kommune:  “Likeverd og erfaringskompetanse”

1440 Avslutning. En sluttkommentar fra Tone Bøckmann. Rådgiver, Strategi og samfunn Prosjektleder for inkludering og mangfold i Asker kommune.

Kulturelt innslag.

Vel hjem!

Åpen invitasjon til konferanse om Arbeid og psykiske helseutfordringer

arrangør: fontenehuset asker

TID: 3. nov KL.10-15
STED: Asker kulturhus, multisalen

Vi spør:

  • HVA SKAL TIL FOR Å BYGGE GOD PSYKISK HELSE?
  • HVORDAN HÅNDTERE PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER OG JOBB?
  • HVA ER FONTENEHUSETS ROLLE MELLOM TILTAKSKJEDE, NAV, HELSEFORETAK & PSYKISK HELSEARBEID I KOMMUNEN?

Psykisk helse skapes ikke i helsetjenestene; de reparerer den. Psykisk helse er noe vi aktivt må utvikle, beskytte og opprettholde i hverdagen – der vi lever livene våre. Arne Holte, prof. og psykolog

 

FOR HVEM?
alle mennesker som er engasjert i psykisk helse. Politikere på kommunalt og statlig nivå, ansatte i NAVog samarbeidende tiltak. Ansatte i kommune og stat med ansvar for arbeidsinkludering, folkehelse og psykisk helsearbeid. Ansatte i helseforetak og øvrig behandlingsapparat. Frivillige organisasjoner.

PÅMELDING
SEND DITT NAVN OG MOBILNUMMER TIL post@fontenehuset-asker.no

PRIS
GRATIS DELTAKELSE

LUNSJ
SALG AV WRAPS VED MAT PÅ VEI –  SOSIALE ENTREPRENØRER

EKSTERNE BIDRAGSYTERE:

Hovedforedrag 1:
Arnhild Lauveng, foredragsholder
og forfatter

Hovedforedrag 2:
Eva Norèn Eriksen, ordfører Røyken

Apeller
Jan Tore Sanner
Bente Stein Mathisen
Wenche Steen, leder NAV Asker
Lene Conradi, ordfører Asker
Torleiv Rognum, leder av helse- og
omsorgskomiteen Asker kommune
Anne Sølvi Elveseter, spes. utd. sosionom Asker DPS – døgnseksjonen Sikta
Turid Foss, Ambulant team Barne- og
familieenheten, Asker kommune

Flere kommer!

INTERNE BIDRAGSYTERE FRA  FONTENEHUSET ASKER:

Forumteatergruppa
Videogruppa
Poeter
Foredragsholdere, appellanter
Musikere
Representanter fra Mat på vei – sosiale entreprenører
Ordstyrere
++

Fritidsprogram september-desember 2017

 

Tid Aktivitet Sted/Oppmøte
TOR. 07.09.
kl 10.30
Informasjonsmøte Aktiv på Dagtid

Gunvor Lund kommer til oss for å orientere om tilbudet

Fontenehuset Asker
TOR. 14.09.
kl. 15.30-20.00
Klubbkveld

Vi lager middag sammen.

Det blir lysbilder fra Hvasser turen, brettspill, quiz, musikk og snacks. Velkommen til uformell hygge hos oss.

Fontenehuset Asker
FRE 29.09.
kl. 12.00
Omvisning NRK kl 13.00.

Kafébesøk på Majorstua etterpå.

Bindende påmelding. Se eget oppslag og skriv deg på hvis du vil være med. Fontenehuset Asker betaler inngang (100,-)

Avreise fra FHA kl 12.00 Tog til Skøyen. Buss til NRK.

 

03.10. Kl. 10-11 Vi går Solvangrunden. Husk gode sko og en flaske vann. Fontenehuset Asker
TOR 12.10.
kl. 15.30-20.00
Klubbkveld

Vi lager middag sammen.

brettspill, quiz, musikk og snacks. Velkommen til uformell hygge hos oss.

Fontenehuset Asker
17.10 Kl. 10-11. Vi går Haugbo-runden fra FHA. Husk gode sko og en flaske vann. Fontenehuset Asker
LØR 21.10
Kl 12.00-16.00
Vi besøker «Barnas Verdensdager» i Asker Kulturhus. Ta med barna på en hyggelig dag i Asker Kulturhus.

Se eget oppslag.

Oppmøte Fontenehuset Asker kl 11.30 eller foran Asker Kulturhus kl 12.00
31.10.
Kl. 18.30
Foredrag med Silvija Seres

Teknologi-uka Asker

Asker Bibliotek
7.12. Kl. 1530 -20 Klubbkveld. Vi lager mat og gjør aktiviteter. Velkommen til en hyggelig kveld. Fontenehuset Asker

Maleriutstilling

FONTENEHUSET ASKER 13.-27. SEPTEMBER 2017

Jeg heter Kristin Bagstevold og dette er min første separatutstilling.
Jeg bruker maling og tegning som terapi i min egen utvikling.  Jeg er arkitektutdannet, med flere male- og tegnekurs. Ett av kursene var på Asker Kunstfagskole.  Ellers har jeg blitt veiledet på Villa Walle kultur- og aktivitetssenter i cirka fem år.  Jeg er opptatt av en ekspressiv uttrykksform, hvor det abstrakte møter det figurative.  Denne overgangen har jeg likt å jobbe med. Jeg har brukt varme mot  kalde farger, hvor hvert bilde utrykker en harmoni.  Jeg opplever at musikk og farger er beslektet, slik at det ene inspirere et andre i uttrykksform. Velkommen til en liten utstilling!

Bli med på Forumteater

Mandager kl.15.30-17.30 på Fontenehuset Asker

Forumteater er en leken og dialogbasert teaterform som blir brukt over hele verden for økt sosial inkludering, bevaring av menneskerettigheter, og for å hjelpe mennesker ta tilbake kontrollen over egen tilværelse. I 1994 fikk Forumteater annerkjennelse av UNESCO som et verktøy for sosial endring. Teaterformen er erfaringsbasert og interaktiv og publikums deltagelse er essensiell.

På Fontenehuset Asker skal vi jobbe frem en liten forestilling basert på egne erfaringer rundt arbeid, psykisk helse og samfunnsdeltakelse som er temaet for vår konferanse 03.11.2017.

Kom og se, hør og bli med mandag 4. september kl.15.30-17.30

Forumteater er for alle, og man trenger ingen forkunnskaper eller teatererfaring for å delta. Vi gjør enkle øvelser og leker alle kan være med på.

Program livsmestringsgruppe høsten 2017

Vi støtter hverandre og skaper motivasjon for å opprettholde en god og stabil helse. Vi vil gi kunnskap og skape grobunn for vekst gjennom felles refleksjon.

Fasilitatorer: Stina og Marius
Sted: Fontenehuset Asker

Program

  • 29. august kl. 1330-1415: Verdier
  • 5. september kl. 1330-1415: Mål og mening
  • 12. september kl. 1330-1415: Bygge god selvfølelse
  • 19. september kl. 1330-1415: Grensesetting
  • 26. september kl. 1330-1415: Tanker og følelser
  • 3. oktober kl. 1330-1415: Mat, mosjon og trivsel

 

 

Fritidsprogram høsten 2017

Onsdag 9. august kl 9-16
Sommerfest og Volleyballturnering med Fontenehuset Oslo Øst.
Sted: Tøyen. Avreise fra Fontenehuset kl 9.00. Se eget oppslag.

Tirsdag 15. august kl. 10-12
Tur. Vi går «Risengarunden». Det tar ca. 2 timer. Ta med gode sko, jakke og en flaske vann. Vi regner med å være tilbake til Fontenehuset ca. kl 12.00.

Torsdag 17. august kl 1530-20
Klubbkveld. Vi drar til Holmenskjæret (ved Holmen senter) for å grille, spille volleyball, frisbee, badminton mm. kl 15.30. Ta med varme klær og sitteunderlag. Avreise fra Fontenehuset med buss/bil.  Eller møt opp på Holmenskjæret kl 16.00

Mandag 21. august kl. 9-10
Sesongslipp Høstprogram på Asker Kulturhus. Vi går fra Fontenehuset kl 08.40. Eller møt opp utenfor Kulturhuset kl 08.55.

Torsdag 14. september kl 1530-20
Klubbkveld på Fontenehuset Asker.

Torsdag 12. oktober kl 1530-20
Klubbkveld på Fontenehuset Asker.

Torsdag 7. desember kl 1530-20
Klubbkveld på Fontenehuset Asker.

Program for jobbklubb i august og september 2017

MERK: Jobbklubb foregår på tirsdager og torsdager.

Dato Tema Ansvar
Torsdag 10.08 LinkedIn og sosiale medier Bente
Torsdag 17.08 Vi jobber med CV Marina
Torsdag 24.08 Vi jobber med CV Marina
Tirsdag 29.08 Karriereveiledning
WORKSHOP fra kl 10:30 – 12:00
Clare Seville
Marina
Torsdag 31.08 Hvordan gjøre et godt inntrykk? Mona, Stina
Tirsdag 05.09 Karriereveiledning
WORKSHOP fra kl 10:30 – 12:00
Clare Seville
Marina
Tirsdag 12.09 Karriereveiledning
WORKSHOP fra kl 10:30 – 12:00
Clare Seville
Marina
Torsdag 14 .09 Vi jobber med CV
(Vi forbereder besøk til UIO og skriver ut CV)
Marina
Tirsdag 19.09 Vi besøker Karrieredagen UIO
Kl. 10.00 med Ung på HusetSe eget oppslag.
Marina
Eliann
Torsdag 21.09 Vi oppsummerer karriereveiledningen og besøk UIO Marina
Torsdag 28.09 Nettverk. Hvordan nettverket ditt kan være viktig for å finne ordinær jobb. Marina

 

Unge holdt foredrag på Ramstad skole

Den 19. juni 2017 holdt Ung på Fontenehuset Asker foredrag for 120 tiendeklassinger på Ramstad skole.

I fokus var psykisk helse og vanskelige overganger i ungdomstiden.

-Takk for at vi fikk dele med engasjerte og kloke elever, sier Eliann Stålem Berg.

Elevene satt som tente lys.

Ønsker du skolebesøk til din skole: ta kontakt med eliann@fontenehuset-asker.no